Siirry sisältöön

Sivu päivitetty 2020-10-21 11:09:51
Data päivitetty 2020-10-21 11:03:06

Sivuston analyysit ja data päivittyvät arkipäivisin kello 10 mikäli edellispäivän tiedot ovat saatavilla. Uusi tilanneseuranta tiistaiaamuisin joka toinen viikko!

Tilanneseuranta

Viikko 41

Etuuksien saajat -sivulle on lisätty yleistä asumistukea saavat ruokakunnat kuukausittain vuoden 2019 alusta lähtien. Kaikkien tarkasteltujen etuuksien saajista on nyt saatavilla tuoreet tiedot syyskuulta.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä nousi työttömyyden ja lomautusten seurauksena historiallisiin lukemiin toukokuussa ja on pysytellyt selvästi edellisvuotta korkeammalla siitä lähtien. Enimmillään tukea saavien ruokakuntien määrä oli kesäkuussa, jolloin niitä oli yli 388 000. Sekä touko- että kesäkuussa tuen saajaksi tuli lähes 12 000 sellaista ruokakuntaa, joka ei ollut saanut tukea edeltävien 12 kuukauden aikana. Yleensä yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laskee kesäksi ja nousee jälleen syksyllä.

Myös tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi jälleen, mutta ei kuitenkaan vielä kesä-heinäkuun lukemiin. Muissa etuuksissa tuen saajien määrät laskivat hieman tai pysyttelivät elokuun tasolla. Vain sairauspäivärahan saajia on vähemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Etuuksien hakemusmäärissä on ollut normaalia viikoittaista vaihtelua. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä kuitenkin nousi jälleen lähes loppukevään tasolle.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista maksettuja korvauksia oli viikolla 41 huomattavasti aiempaa enemmän, lähes 7 000 kappaletta. Kaksi kolmasosaa korvauksista kohdistui Uudellemaalle.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu[asiakaspalvelu.html)-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 41

Aikaisemmat viikot

Viikko 40

Sivustolle on lisätty tietoa Kelan asiakaspalveluun liittyen. Asiakaspalvelu-sivulla on ajantasaista tietoa mm. Kelan puhelinpalvelun jonotusajoista ja vastausprosentista sekä verkkohakemisen osuuksista maakunnittain ja kunnittain.

Etuuksien hakemusmäärissä on ollut normaalia viikoittaista vaihtelua. Jätettyjen tartuntatautipäivärahahakemusten määrä elää maakunnittain tartunta- ja altistumisryppäiden mukaan.

Muiden etuuksien hakemusmäärät ovat viime vuoden tasolla, mutta sairauspäivärahaan on jätetty edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän ja tartuntatautipäivärahaan huomattavasti enemmän hakemuksia.

Kevään poikkeusolojen ajalta maksettavaa väliaikaista epidemiatukea haki syyskuun aikana vielä 86 hakijaa. Yhteensä tukea haki viikkojen 17–40 aikana 3 260 henkilöä.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten korvauksia maksettiin viime viikolla selvästi edellisviikkoa vähemmän, alle 3 000 kappaletta.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu[asiakaspalvelu.html)-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 40

Viikko 39

Etuuksien hakemusmäärissä on ollut normaalia viikoittaista vaihtelua. Sairauspäivärahaan on jätetty edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän ja tartuntatautipäivärahaan huomattavasti enemmän hakemuksia. Muiden etuuksien hakemusmäärät ovat viime vuoden tasolla.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksia korvattiin viime viikolla hieman yli 4 000.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla ja Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 39

Viikko 38

Etuuksien hakemusmäärissä on ollut normaalia viikoittaista vaihtelua. Erot viime vuoteen ovat suuria vain tartuntatautipäivärahan hakemusmäärissä.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksia korvattiin viime viikolla lähes 5 000.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla ja Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 38

Viikko 37

Etuuksien saajatiedot elokuulta löytyvät nyt kokonaisuudessaan Etuuksien saajat -sivulta.

Sairauspäivärahaa lukuun ottamatta saajamäärät laskivat selvästi heinäkuusta. Laskua tapahtui kaikissa maakunnissa ja ikäryhmissä. Työttömyysturvan saajien määrä pysyi kuitenkin selvästi edellisvuotta korkeammalla. Perustoimeentulotuen saajien määrä laski huomattavasti edelliskuusta, koska monille maksettiin elokuussa veronpalautuksia, jotka huomioidaan tulona perustoimeentulotukea laskettaessa.

Tartuntatautipäivärahan ja väliaikaista epidemiatuen saajien joukossa korostuvat selvästi naisten osuudet. Vaikuttaisi siltä, että naiset ovat jääneet yleisemmin hoitamaan lapsia keväisten poikkeusolojen tai asetettujen karanteenien aikana.

Suurimpien etuuksien hakemusmäärissä on ollut normaalia viikottaista vaihtelua. Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon korontatestien määrän kasvu taittui.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla ja Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 37

Viikko 36

Olemme lisänneet seurantaan sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan hakemus- ja saajamäärät alkuvuodesta alkaen. Lisäksi omalla sivullaan esitetään nyt Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärän kehitys viikkotasolla.

Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten määrä kasvoi huomattavasti viikosta 33 alkaen eli samoihin aikoihin kun julkisen terveydenhuollon testauspisteet ruuhkautuivat.

Sairauspäivärahahakemusten määrä on alkuvuonna 2020 kaikkiaan poikennut vain vähän vuoden 2019 hakemusmääristä. Sairauspäivärahaa saaneiden määrä oli keväällä korkeimmillaan huhtikuussa, jonka jälkeen saajamäärä on selvästi pienentynyt. Elokuussa 2020 sairauspäivärahan saajia oli selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Tartuntatautipäivärahaa saatiin vuonna 2019 vain hyvin harvoin, joten tämän etuuden hakemusten ja saajien määrät ovat vuonna 2020 kasvaneet erittäin paljon edelliseen vuoteen verrattuna. Hakemusten määrä kasvoi erityisesti koronaepidemian ensimmäisen aallon aikana viikkojen 10 ja 20 välillä, minkä jälkeen hakemusmäärä on laskenut. Viikon 32 jälkeen hakemusmäärät ovat jälleen olleet pienessä kasvussa.

Sairaus- ja tartuntatautipäivärahan hakemiseen ja saamiseen liittyvistä tarkemmista yksityiskohdista voi lukea tämän sivun lopusta, aineiston ja mittarien kuvauksesta sekä Kelan tutkimusblogeista Blomgren 2020 ja Blomgren ja Jäppinen 2020.

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä kasvoi kaikissa ryhmissä edellisviikosta. Erityisesti länsirannikolla hakemuksia saapui myös edellisvuotta enemmän, kun taas Kaakkois-Suomessa hakemuksia saapui edellisvuotta vähemmän.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia saapui hieman enemmän kuin edellisviikolla, 331 kappaletta.

Yleisen asumistuen hakemuksia saapui kaikissa maakunnissa ja ikäryhmissä selvästi edellisviikkoa ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Lisäys liittynee syyskuun alussa tapahtuviin muutoksiin monien elämäntilanteissa, mikä johtaa usein asumistuen tarkistamiseen.

Saapuneiden perustoimeentulotukihakemusten määrä laski suurimmassa osassa maakunnista edellisviikosta, mutta hakemuksia saapui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän muissa maakunnissa Päijät-Hämettä ja Keski-Pohjanmaata ja muissa ikäryhmissä 45–54-vuotiaita lukuun ottamatta.

Perustoimeentulotuen saajien määrä laski huomattavasti heinäkuusta kaikissa ryhmissä, mikä johtuu elokuussa useimmille maksuun tulleista veronpalautuksista. Veronpalautukset huomioidaan tulona perustoimeentulotukea laskettaessa.

Väliaikaista epidemiatukea haki 26 henkilöä eli suurin piirtein saman verran kuin monena edellisviikkona.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla ja Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 36

Viikko 35

Uusia työttömyysturvahakemuksia saapui hieman edellisviikkoa ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Hakemusmäärien kehityksessä oli pieniä eroja maakunnittain. Kesän (viikot 23–35) aikana uusia työttömyysturvahakemuksia saapui 118 284 kappaletta, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavilla viikoilla.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia jätettiin 299 kappaletta. Yhteensä kesäviikkojen aikana saapui 5 785 hakemusta, mikä on vähemmän kuin kahtena ensimmäisenä yksittäisenä hakuviikkona (viikot 16 ja 17).

Yleisen asumistuen hakemusmäärä oli viime vuoden tasolla ja sen kehitys vaihteli hieman ryhmittäin. Kesän aikana hakemuksia saapui 206 865 kappaletta, mikä on 4 prosenttia enemmän kuin edelliskesänä.

Perustoimeentulotukihakemusten määrän kehitys mukaili viime vuoden kehitystä ja laski kaikissa ryhmissä edellisviikosta. Perustoimeentulotukihakemuksia saapui kesäviikkojen aikana 7 prosenttia vähemmän kuin edelliskesänä.

Väliaikaista epidemiatukea haki 25 henkilöä. Sitä on hakenut yhteensä 3 148 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 35

Viikko 34

Saapuneiden uusien työttömyysturvahakemuksien määrän kehityksessä oli pieniä eroja maakunnittain, mutta pääosin hakemusmäärät pysyivät lähellä edellisviikon ja edellisvuoden tasoa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia saapui kuudetta viikkoa peräkkäin hieman yli 300 kappaletta.

Yleisen asumistuen hakemusmäärän kehitys mukaili edellisvuoden kehitystä ja saapuneiden hakemusten määrä laski edellisviikosta kaikissa ryhmissä.

Perustoimeentulotukihakemuksia saapui kaikissa ryhmissä selvästi edellisviikkoa enemmän. Pääosin hakemusmäärät pysyivät kuitenkin edellisvuoden tasolla tai hieman matalammalla.

Väliaikaista epidemiatukea haki 26 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 34

Viikko 33

Uusia työttömyysturvahakemuksia saapui suurimmassa osassa maata ja alle 35-vuotiaiden ikäryhmässä hieman sekä edellisviikkoa että viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia tuli muutama enemmän kuin edellisellä viikolla. Kainuussa viikon aikana saapuneiden yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä oli jo toistamiseen 0. Eniten hakemuksia tulee edelleen Uudeltamaalta, viime viikolla 157 kappaletta.

Yleisen asumistuen hakemusmäärä pysyi edelleen edellisvuoden tavoin korkealla. Kainuussa ja Etelä-Savossa hakemusmäärät jatkoivat viime vuodesta poiketen kasvuaan.

Perustoimeentulotukihakemuksia jätettiin kaikissa maakunnissa ja ikäryhmissä selvästi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Hakemusmäärä kuitenkin nousi edellisviikosta. Yleensä perustoimeentulotukihakemuksia jätetään eniten juuri kuun puolivälin tienoilla, että seuraavan kuukauden tukipäätös ehtii tulla ajoissa.

Väliaikaista epidemiatukea haki viime viikolla 19 henkilöä ja yhteensä sitä on hakenut 3 097 henkilöä. Oikeus tukeen oli voimassa vain poikkeusolojen ajan 16.3.–15.6.2020, mutta tukea voi hakea takautuvasti kolmen kalenterikuukauden ajalta eli hakemuksia voi tulla vielä syyskuussakin.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 33

Viikko 32

Etuuksien saajat -sivulle on päivitetty tiedot ja tilannekatsaukset työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajista kesä- ja heinäkuulta. Molemmissa saajamäärät olivat huipussaan kesäkuussa ja tukea sai yhden kuukauden aikana useampi henkilö kuin vuosiin ja kenties vuosikymmeniin. Heinäkuussa tuen saajien määrät kääntyivät hienoiseen laskuun, mikä viittaisi siihen, että esimerkiksi lomautettuja on kutsuttu jälleen takaisin töihin.

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä oli vain hieman edellisviikkoa ja edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi. Länsirannikon maakunnissa hakemusmäärän kehitys oli laskusuunnassa edellisviikosta, kun taas Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa hakemusten määrä sen sijaan selvästi nousi. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa hakemuksia tuli hieman alle 40 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 35-vuotiaiden hakemusmäärät nousivat edellisviikosta, kun taas alle 25-vuotiailta tuli uusia työttömyysturvahakemuksia hieman edellisviikkoa vähemmän.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia tuli yksi vähemmän kuin edellisellä viikolla ja kaikkiaan niitä on saapunut nyt 35 273 kappaletta.

Yleisen asumistuen hakemuksia saapui viikolla 32 enemmän kuin minään alkuvuoden viikkona, mutta kuitenkin vain vähän enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Erityisen huomattava hakemuspiikki oli alle 25-vuotaiden jättämissä hakemuksissa, mikä liittyy opintojen alkamiseen ja siihen, että monien opiskelijoiden tuen määrä tarkistetaan vuosittain juuri elokuussa. Todennäköisesti myös muiden ikäryhmien vuositarkastuksia tehdään runsaasti juuri elokuussa, sillä hakemuksia saapui keskimääräistä enemmän kaikissa ikäryhmissä.
Hakemusmäärät nousivat edellisviikosta selvästi kaikissa maakunnissa Keski-Pohjanmaata ja Pirkanmaata lukuun ottamatta.

Perustoimeentulotukihakemusten määrä oli edellisviikosta hieman laskusuunnassa ja kutakuinkin edellisvuoden tasolla. Pohjanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa sekä yli 54-vuotiaiden ryhmässä hakemuksia saapui selvästi viime vuotta vähemmän.

Väliaikaista epidemiatukea haki viikon aikana 27 henkilöä ja sai heinäkuun aikana 242 henkilöä. Yhteensä tukea on saanut 2 828 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 32

Viikot 27–31

Uusien työttömyysturvahakemusten määrässä oli kesä-heinäkuun vaihteessa (viikolla 27) pieni piikki. Seuraavat viikot hakemusten määrä pysyi viime vuoden tasolla tai matalampana lukuun ottamatta länsirannikkoa (Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi) ja Uuttamaata, joissa hakemuksia tuli edelleen viime vuotta enemmän. Viikolla 31 uusia työttömyysturvahakemuksia saapui kaikissa maakunnissa edellisvuotta vähemmän. Ikäluokittain tarkasteluna heinäkuun hakemusmäärien kehityksessä ei juuri ole ollut eroja.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksissa oli niin ikään pieni piikki viikolla 27, minkä jälkeen hakemuksia on saapunut viikottain alle 500. Yhteensä hakemuksia on viikon 31 loppuun mennessä saapunut hieman alle 35 000.

Yleisen asumistuen hakemuspiikki ajoittui myöskin tyypillisesti kuunvaihteeseen viikolle 27 lähes kaikissa maakunnissa, minkä lisäksi hakemuksia tuli kaikkialla viime vuotta enemmän viikoilla 29 ja 30. Heinäkuun aikana alle 25-vuotiaiden yleisen asumistuen hakemusmäärät ovat lähes kaksinkertaistuneet alkuvuoteen verrattuna, mutta näin tapahtui myös vuonna 2019.

Myös perustoimeentulotukihakemuksia saapui viime vuotta enemmän viikolla 27. Sen jälkeen niiden määrä laski jälleen viime vuotta alemmalle tasolle viikkoa 30 lukuun ottamatta. Silloin muutamassa maakunnassa ja alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä saapui viime vuotta enemmän hakemuksia.

Perustoimeentulotuen saajia sen sijaan oli kesäkuussa huomattavasti edelliskuuta ja edellisvuotta enemmän. Kaiken kaikkiaan perustoimeentulotuen saajia oli 9 prosenttia ja saajakotitalouksia 11 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Lisäystä oli edelleen erityisesti uusissa saajissa ja nuorimmassa ikäluokassa.

Väliaikaista epidemiatukea haki viikkojen 27–31 aikana hieman yli 200 henkilöä ja yhteensä tukea on hakenut 3 051 henkilöä. Kesäkuussa tukea maksettiin 694 henkilölle.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 31

Viikko 26

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä nousi hieman edellisviikosta kaikissa maakunnissa Pohjanmaata lukuun ottamatta. Erityisesti alle 25-vuotiaiden miesten hakemusmäärät kasvoivat. Eniten eroa suhteessa viime vuoden vastaavan viikon hakemusmääriin oli Uudellamaalla ja Kaakkois-Suomen maakunnissa.

Yhteensä uusia työttömyysturvahakemuksia on viikosta 12 alkaen saapunut 204 703 kappaletta, mikä on noin 100 000 hakemusta enemmän kuin viime vuonna samalla aikavälillä (viikot 12–26). Kaikissa maakunnissa hakemuksia on kyseisten viikkojen aikana saapunut vähintään 50 % viime vuotta enemmän. Suurin ero viime vuoteen on ollut Uudenmaan (+144 %), Pohjois-Savon (+85 %) ja Etelä-Pohjanmaan (+84 %) maakunnissa. Iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna eniten eroa viime vuoteen on ollut alle 25-vuotiaiden naisten (+144 %), 25–34-vuotiaiden naisten (+112 %) ja 35–44-vuotiaiden naisten (+97 %) hakemusmäärissä. Työttömyysturvan tarpeen kasvu näkyy hyvin myös Etuuksien saajat-sivun tiedoissa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia jätettiin viikon 26 aikana 421 kappaletta. Kaiken kaikkiaan yrittäjien työttömyysturvahakemuksia on saapunut 32 945. Eniten hakemuksia on saapunut Uudeltamaalta (11 621), Pirkanmaalata (3 082) ja Varsinais-Suomesta (3 049) sekä iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna 45–54-vuotiailta naisilta (4 859), yli 54-vuotiailta naisilta (4 458) sekä 45–54-vuotiailta miehiltä (4 434). Alun perin 30.6.2020 asti voimassa ollutta yrittäjien työttömyysturvaoikeutta on jatkettu vuoden loppuun asti. Tukea on voinut hakea viikosta 16 alkaen.

Yleisen asumistuen hakemuksia tuli hieman edellisviikkoa enemmän kaikissa muissa paitsi Päijät-Hämeen maakunnassa. Alle 35-vuotiaiden naisten ja alle 45-vuotiaiden miesten hakemusmäärät niin ikään hieman kasvoivat. Etelä-Savoa ja Pohjois-Karjalaa lukuun ottamatta hakemusmäärät olivat kuitenkin suurin piirtein viime vuoden tasolla tai selvästi alempana.

Yhteensä yleisen asumistuen hakemuksia on viikosta 12 alkaen saapunut 207 658 kappaletta, mikä on 42 549 enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajanjaksona. Kaikissa maakunnissa hakemuksia on saapunut vähintään 10 % viime vuotta enemmän. Suurin ero viime vuoden hakemusmääriin on ollut Uudenmaan (+36 %), Lapin (+25 %) ja Varsinais-Suomen (+25 %) maakunnissa sekä 35–44-vuotiaiden miesten (+35 %), 25–34-vuotiaiden naisten (+32 %) ja 25–34-vuotiaiden miesten (+30 %) joukossa.

Verrattuna edellisviikkoon perustoimeentulotukihakemusten määrä laski tai pysyi ennallaan eteläisimmässä Suomessa ja nousi tai pysyi lähes ennallaan muualla Suomessa. Myös alle 35-vuotiaiden miesten jättämien hakemusten määrä kasvoi, kun taas muissa ikäryhmissä hakemusmäärät hieman laskivat edellisviikosta.

Yhteensä perustoimeentulotukihakemuksia on saapunut viikkojen 12–26 aikana 479 205 kappaletta, mikä on noin 19 000 hakemusta vähemmän kuin vuonna 2019 vastaavilla viikoilla. Maakunnista vain Uudellamaalla ja ikäryhmistä vain alle 25-vuotiaiden ja 25–34-vuotiaiden naisten ryhmiltä on saapunut hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän hakemuksia. Perustoimeentulotuen pitkillä päätöksillä on pystytty hillitsemään hakemusmääriä, vaikka tuen tarve onkin epidemian myötä hieman kasvanut, kuten Etuuksien saajat-sivulta käy ilmi.

Väliaikaista epidemiatukea haki viikolla 26 enää 83 henkilöä ja kaikkiaan hakijoita on ollut 2 843. Tukeen oikeuttavia palkattomia poissaoloja ei lähtökohtaisesti ole enää ollut viikon 19 jälkeen, mutta tuessa on kolmen kuukauden takautuva hakuaika ja kriisin alkuvaiheeseen ajoittuvaa tukea voi hakea 30.6.2020 asti.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla.

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 26

Viikko 25

Olemme lisänneet sivulle tietoa Kelan korvaamien lääkkeiden kustannuksista, ostomääristä sekä ostoja tehneiden henkilöiden lukumääristä. Lääkkeiden ostomäärät kuvataan myös sairaanhoitopiireittäin. Lukujen viikottaista kehitystä seurataan omassa tilanneseurannassa Lääkekorvaukset-sivulla.

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski edellisviikosta ja on enää hieman viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa sekä yli 44-vuotiaiden ikäluokassa hakemuksia saapui viime vuotta vähemmän.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia saapui 416. Saapuneiden hakemusten määrä oli hieman viime viikkoa suurempi Keski-Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa, Kymenlaaksossa sekä alle 25-vuotiaiden naisten joukossa.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä laski edelleen edellisviikosta, mutta jäi viime vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalle tasolle kaikissa ikäryhmissä ja muissa maakunnissa Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta.

Perustoimeentulotukihakemuksia tuli juhannuksesta huolimatta hieman edellisviikkoa enemmän, mutta kuitenkin vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Ainoastaan Kymenlaaksossa hakemuksia tuli hieman enemmän kuin samalla viikolla vuonna 2019.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain kahdeksannella voimassaoloviikolla 103. Yhteensä hakemuksia on saapunut 2 760 kappaletta. Toukokuussa tukea sai 1 913 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat -sivuilta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 25

Viikko 24

Etuuksien saajat -sivulle on nyt päivitetty toukokuun saajatiedot perustoimeentulotuen saajakotitalouksista ja saajista sekä työttömyysturvan ja yrittäjien työmarkkinatuen saajista.

Työttömyysturvaa sai toukokuussa yli 275 000 henkilöä, mikä on lähes 60 000 saajaa enemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa ja yli 43 000 saajaa enemmän kuin huhtikuussa 2020. Eniten kasvua huhtikuun saajamääristä oli aiemmin tukea saaneiden joukossa, sillä myös huhtikuun uudet saajat lukeutuivat nyt tähän joukkoon. Kokonaan uusia saajiakin oli toukokuussa 6 prosenttia huhtikuuta enemmän.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä moninkertaistui huhtikuusta, kun useamman henkilön tuet ehtivät maksuun vasta toukokuun puolella. Kaiken kaikkiaan tukea sai toukokuussa lähes 32 000 henkilöä. Saajia on hieman enemmän kuin vastaavana aikana saapuneita hakemuksia, mikä johtuu todennäköisesti siitä, että osa hakemuksista ei ole tilastoitunut yrittäjien hakemuksiksi. Lähes kaikki yrittäjien työmarkkinatukea hakeneet ovat olleet oikeutettuja tukeen ja hakemusten hylkäysprosentti on ollut todella matala.

Perustoimeentulotukea sai toukokuussa yli 155 000 kotitaloutta, joissa asui lähes 223 000 henkilöä. Kotitalouksien ja saajien määrä kasvoi hieman edelliskuusta, mutta uusien tukea saavien kotitalouksien ja saajien määrä oli hieman huhtikuun määrää pienempi.

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä kääntyi jälleen laskuun lähes kaikissa maakunnissa ja kaikissa ikäryhmissä. Vain Päijät-Hämessä ja Kymenlaaksossa hakemuksia saapui hieman viime viikkoa enemmän. Kaikissa ryhmissä saapuneiden hakemusten määrä on kuitenkin edelleen viime vuotta korkeammalla tasolla. Suurin ero viime vuoteen on maakuntien Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Varsinais-Suomen hakemusmäärissä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia saapui enää 643 ja joissain maakunnissa saapuneiden hakemusten määrä lähenee jo nollaa. Reilun kolmasosan viime viikon hakemuksista jättivät uusimaalaiset yrittäjät.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä laski edellisestä viikosta ja vanhemmissa ikäluokissa sekä suurimmassa osassa maakuntia myös viime vuoden tason alle.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät laskivat edellisviikosta muissa ryhmissä paitsi vanhemmissa ikäluokissa sekä Uudellamaalla, Etelä-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Satakunnassa ja Kainuussa.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain kuudennella voimassaoloviikolla 158. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 2 657 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Tukea on voinut saada vasta toukokuussa, joten sen saajamääristä saadaan tietoa vasta myöhemmin kesäkuussa.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat -sivuilta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 24

Viikko 23

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä jatkoi viime viikolla uudelleen alkanutta nousuaan. Nousua oli edelleen erityisesti nuorten ikäluokkien hakemusmäärissä, mikä johtuu todennäköisesti lukukauden ja opintojen päättymisestä. Kuitenkin myös muiden ikäluokkien ja erityisesti naisten jättämiä uusia työttömyysturvahakemuksia tuli selvästi edellisviikkoa enemmän. Niin ikään TEM:in seuranta osoittaa, että alkaneiden työttömyys- ja lomautusjaksojen määrä on lähtenyt kesän kynnyksellä uudelleen nousuun. Nousua oli kaikissa maakunnissa ja ero viime vuoden vastaavan ajankohdan hakemusmääriin oli suurin Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Kanta-Hämeessä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä jatkoi laskuaan tai pysyi lähestulkoon ennallaan kaikissa maakunnissa ja kaikissa ikäryhmissä. Yhteensä yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia on viikon 23 loppuun mennessä tullut 31 465.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä pysyi edelleen viime vuotta korkeammalla tasolla ja jatkoi kasvuaan viime viikosta kaikissa ikäluokissa ja muissa maakunnissa paitsi Keski-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Todennäköisesti kyse on edelleen kesän alun ja koronatilanteen aiheuttamiin tulonmuutoksiin reagoiminen, jolloin tuen määrää tarkistetaan tulojen muututtua.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät laskivat edellisviikosta kaikissa ryhmissä. Alle 45-vuotiaiden joukossa ja muissa maakunnissa paitsi Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Etelä-Savossa hakemusmäärät olivat kuitenkin hieman viime vuotta korkeammalla tasolla.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain kuudennella voimassaoloviikolla 189. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 2 499 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Tukea on voinut saada vasta toukokuussa, joten sen saajamääristä saadaan tietoa vasta myöhemmin kesäkuussa.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat -sivuilta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 23

Viikko 22

Olemme lisänneet Etuuksien saajat -sivulle tietoa työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajamääristä kuukausittain nyt myös maakunnittain, ikäluokittain ja sukupuolittain jaoteltuna.

Sellaisten työttömyysturvan saajien määrä, jotka eivät olleet saaneet työttömyysturvaa edellisen 12 kuukauden aikana yli kaksinkertaistui Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä sekä Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maaliskuuhun 2020 verrattuna kasvua oli eniten Uudellamaalla, Lapissa sekä Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla.

Iän ja sukupuolen mukaan tarkasteltuna eniten kasvua viime vuoden vastaavan ajankohdan uusiin saajiin verrattuna oli alle 35-vuotiaiden naisten sekä 25–44-vuotiaiden miesten joukossa. Edelliskuukauteen verrattuna kasvoi erityisesti alle 25-vuotiaiden uusien työttömyysturvaa saaneiden naisten määrä.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli eniten Varsinais-Suomessa (1 236). Seuraavaksi eniten heitä oli Uudellamaalla (798) ja Satakunnassa (779). Yli 1 000 saajaa oli kaikissa yli 34-vuotiaiden naisten ikäluokissa sekä 45–54-vuotiaiden miesten ryhmässä.

Perustoimeentulotukea saaneiden uusien saajien ja saajakotitalouksien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna eniten Keski-Pohjanmaalla sekä Uudellamaalla. Ero edelliskuukauteen oli niin ikään suurin Uudellamaalla.

Perustoimeentulotuessa uusien saajien määrä kasvoi viime vuoteen verrattuna eniten alle 45-vuotiaiden ja edelliskuukauteen verrattuna 35–54-vuotiaiden naisten joukossa. Kaiken kaikkiaan perustoimeentulotukea saavia miehiä on kaikissa ikäluokissa enemmän kuin naisia.

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä lähti jälleen nousuun. Nousua oli erityisesti nuorten ikäluokkien hakemusmäärissä, mikä johtuu todennäköisesti lukukauden ja opintojen päättymisestä. Monella opintonsa päättävällä nuorella voi tänä vuonna olla ongelmia töiden ja kesätöiden saamisessa. Eniten eroa viime vuoden hakemusmääriin oli Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä sen sijaan laski edelleen hieman tai pysyi viime viikon tasolla lähes kaikkialla ja kaikissa ikäryhmissä. Satakunnassa, Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa sekä alle 25-vuotiaiden miesten joukossa se hieman nousi. Yhteensä yrittäjien työttömyysturvaan on tullut 30 408 hakemusta.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä nousi huomattavasti edellisviikosta kaikissa maakunnissa sekä ikäluokissa. Tätä selittää erityisesti kuunvaihde ja kesän alku, jolloin tuloissa voi olla muutoksia. Eniten eroa viime vuoteen oli Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pirkanmaan maakunnissa asuvien hakemusmäärissä.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät laskivat edellisviikosta hieman muualla paitsi Lapissa, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, joissa ne nousivat. Viime vuotta enemmän hakemuksia tuli kuitenkin kaikista maakunnista Keski-Pohjanmaata ja Etelä-Savoa lukuun ottamatta. Suurin ero viime vuoteen oli Uudenmaan, Pohjanmaan ja Lapin maakuntien hakemusmäärissä. Hakemusmäärät olivat viime vuotta korkeammat kaikissa ikäluokissa, mutta nousivat viime viikosta vain yli 54-vuotiaiden naisten ryhmässä.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain viidennellä voimassaoloviikolla 258. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 2 310 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Tukea on voinut saada vasta toukokuussa, joten sen saajamääristä saadaan tietoa vasta myöhemmin kesäkuussa.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 22

Viikko 21

Olemme lisänneet seurantaan Etuuksien saajat -sivulle tietoa työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajista kuukausittain.

Työttömyysturvaa sai huhtikuussa 231 897 henkilöä, joista 17 180 ei ollut saanut tukea edeltävien 12 kuukauden aikana. Lisäksi 8 443 henkilöä sai yrittäjien työmarkkinatukea. Uusien työttömyysturvan saajien määrä oli yli kaksinkertainen alkuvuoden kuukausiin ja viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös edeltäneiden 12 kuukauden aikana tukea saaneiden määrä kasvoi.

Perustoimeentulotukea sai huhtikuussa 151 312 kotitaloutta, joissa asui yhteensä 232 503 henkilöä. Uusia saajakotitalouksia oli 11 116 ja uusia saajia 16 024 henkilöä. Erityisesti uusien saajien ja saajakotitalouksien määrä kasvoi verrattuna alkuvuoteen ja viime vuoden vastaavaan aikaan. Myös aiemmien tukea saaneiden määrä kasvoi hieman. Myös perustoimeentulotuen tarve on siis kasvanut, mikä ei näkynyt pelkästään hakemusmääriä tarkasteltaessa (ks. myös Korpela ym. 2020).

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä jatkoi laskuaan kaikissa ryhmissä. Hakijoita oli viime vuoden vastaavaa ajankohtaa selvästi enemmän enää Uudellamaalla sekä alle 25-vuotiaiden joukossa. Koronatilanteen vuoksi pidempäään työttömyysturvaa tarvitsevat ovat siirtyneet työttömyysturvailmoituksen tekijöiden joukkoon, eivätkä he enää näy näissä hakemusmäärissä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä niin ikään laski edelleen. Yhteensä yrittäjien työttömyysturvaan on tullut hieman yli 29 000 hakemusta.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä on myöskin laskenut viime vuoden tasolle ja yhä useammissa maakunnissa jo alle viime vuoden tason.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät nousivat alkuviikosta, mutta jäivät todennäköisesti helatorstain vuoksi edellisviikkoa alemmalle tasolle useimmissa maakunnissa. Hakemusmäärät kuitenkin kasvoivat viime viikosta Itä-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalta pohjoiseen sekä alle 35-vuotiaiden miesten joukossa. Määrät ovat edelleen selvästi viime vuotta alemmalla tasolla. Perustoimeentulotuessa hakemusmäärät eivät kuitenkaan toimi täysin aukottomana mittarina tuen tarpeesta, kuten uusi tarkastelumme tuen saajista osoittaa.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain neljännellä voimassaoloviikolla 239. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 2 052 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Tukea on voinut saada vasta toukokuussa, joten sen saajamääristä saadaan tietoa vasta kesäkuun puolella.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 21

Viikko 20

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski hieman edellisviikosta kaikissa ikäluokissa sekä muissa paitsi Etelä-Pohjanmaan maakunnassa, mutta on edelleen viime vuotta korkeammalla tasolla. Suurin ero viime vuoteen on Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Uudellamaalla.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski edelleen. Yhteensä yrittäjien työttömyysturvaan on tullut hieman yli 27 000 hakemusta. Kela voi antaa hakemuksiin päätökset vasta sitten, kun TE-palveluista on toimitettu Kelalle lausunto yrittäjän oikeudesta työttömyysturvaan. Lausuntojen antaminen ruuhkautui varsinkin aluksi. Huhtikuun aikana tukea ehdittiin Kelasta maksamaan 8 443 henkilölle. Tuki maksetaan takautuvasti.

Yleisen asumistuen hakemusten määrä laski viime viikosta muualla paitsi Lapissa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Varsinais-Suomessa, joissa ne nousivat aavistuksen verran. Hakemusmäärä oli edelleen viimevuotista korkeampi erityisesti alle 45-vuotiaiden joukossa. Alle 25-vuotiaiden naisten hakemusmäärät myös nousivat hieman.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät nousivat viime viikosta lähes kaikissa maakunnissa ja näyttäisi siltä, että niiden määrä on nyt lähdössä nousuun. Muiden paitsi alle 35-vuotiaiden naisten hakemusmäärät olivat kuitenkin edelleen viime vuotta matalammalla tasolla.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain kolmannella voimassaoloviikolla 436. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 1 813 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 20

Viikko 19

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski hieman edellisviikosta. Laskua oli kaikissa ikäluokissa ja kaikissa muissa maakunnissa paitsi Pohjanmaalla. Eniten eroa viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli Uudenmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski aavistuksen viikosta 18 muissa maakunnissa paitsi Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa, joissa se hieman nousi. Yhteensä hakemuksia on saapunut neljän viikon aikana lähes 25 000.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät nousivat edellisviikosta kaikissa maakunnissa. Alle 45-vuotiaden miesten hakemusmäärä pysyi viime viikon tasolla, mutta naisten joukossa ja muiden ikäluokkien miesten hakemusmäärät nousivat. Ero viime vuoteen ei ollut kovin suuri missään ryhmässä, sillä hakemusmäärät olivat viime vuoden vastaavalla viikolla niin ikään melko korkealla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät kasvoivat edellisviikosta muissa paitsi Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Kaiken kaikkiaan hakemusmäärät olivat hyvin lähellä viime vuoden tasoa. Lapin ja Etelä-Savon maakunnissa sekä alle 25-vuotiaiden naisten joukossa hakemusmäärät olivat selvimmin viimevuotista korkeammat.

Väliaikaisen epidemiatuen hakijoita oli lain toisella voimassaoloviikolla 545. Tähän mennessä tukea on hakenut yhteensä 1 377 henkilöä. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 19

Viikko 18

Lisäsimme saapuneiden hakemusmäärien seurantaan taustatiedoksi sukupuolen. Yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen osalta se viittaa hakemuksen jättäneeseen henkilöön, mikäli ruokakunnassa tai kotitaloudessa on useampi henkilö.

Erityisesti kriisin alkuvaiheessa varsinkin nuorten naisten määrä korostui uuden työttömyysturvahakemuksen jättäneiden joukossa. Helsinki GSE:n raportti kriisin aiheuttaman työttömyyden ja lomautusten kohdentumisesta tukee havaintoa: lomautukset ovat osuneet huomattavissa määrin juuri nuoriin naisiin. Raportista käy ilmi, että lomautuksia on tehty paljon majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, kaupan alalla sekä hallinto- ja tukipalveluissa, jotka ovat naisvaltaisia aloja. Osalla näistä aloista työttömyyskassaan kuulumattomuus on yleistä, mikä niin ikään näkyy Kelan hakemusmäärissä.

Kaiken kaikkiaan uusien työttömyysturvahakemusten määrä oli viikolla 18 samalla tasolla kuin viikolla 17. Eniten eroa viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemusten määrä laski edelleen viikosta 17. Myös niiden osalta naisten jättämien hakemusten määrä oli alkuvaiheessa korkeampi kuin miesten. Yhteensä hakemuksia on saapunut kolmen viikon aikana lähes 21 000.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät nousivat edellisviikosta kaikissa maakunnissa ja ikäluokissa. Viime viikolle osui kuukauden vaihtuminen, mikä aina nostaa hakemusmääriä. Määrät ovat edelleen huomattavasti viime vuotta korkeammalla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät olivat viikolla 18 hieman edellisvuotta alemmalla tasolla kaikissa ikäluokissa ja maakunnissa Kymenlaaksoa lukuun ottamatta.

Laki koronavirusepidemian vuoksi palkatta työstä poissa olevalle maksettavasta väliaikaisesta tuesta astui voimaan 1.5.2020. Tuen väliaikaisuudesta johtuen sen hakeminen poikkeaa hieman vakiintuneiden etuuksien hakemisesta, joten sen hakemusmääriä ei voida tilastoida samalla tavalla kuin muiden etuuksien ja tukien. Ensimmäisellä viikolla väliaikaista epidemiatukea haki hieman yli 800 henkilöä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 18

Viikko 17

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä laski huhtikuun alun huippulukemista jo kolmatta viikkoa, mutta on edelleen huomattavasti edellisvuotta korkeammalla tasolla. Viikolla 17 suurin ero viime vuoden hakemusmääriin verrattuna oli länsirannikolla ja Lapissa asuvien hakemusmäärissä.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemuksia tuli Kelaan viikolla 17 hieman vähemmän kuin ensimmäisellä mahdollisella hakuviikolla (vk 16). Yhteensä hakemuksia on saapunut lähes 17 000. Hakemusmäärät laskivat muissa ikäluokissa paitsi yli 64-vuotiaiden joukossa, jossa ne kasvoivat.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät niin ikään laskivat edellisviikosta muualla paitsi Kainuussa. Verrattuna viime vuoteen hakemusmäärät ovat kaikkialla edelleen tavanomaista korkeammalla.

Perustoimeentulotuen hakemusmäärät olivat viikolla 17 viime vuoden tasolla. Hakemusmääriin on odotettavissa kasvua myöhemmin.

Hallituksen esitys väliaikaisesta epidemiatuesta meni eduskunnassa läpi ja tukea voi hakea 27.4. alkaen. Otamme epidemiatuen hakemusmäärät mukaan seurantaan ensi viikon alusta lähtien.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 17

Viikko 16

Uusien työttömyysturvahakemusten määrä alkoi nousta viikolla 12 eli samalla viikolla, kun valmiuslaki otettiin käyttöön. Korkeimmillaan hakemusten määrä on toistaiseksi ollut viikolla 14. Päiväkohtainen piikki osui huhtikuun ensimmäiselle päivälle. Kyseisellä viikolla tuli kuluneeksi kaksi viikkoa poikkeusolojen alkamisesta. Työttömyysturvaa tulisikin hakea aikaisintaan kaksi viikkoa työttömyys- tai lomautusjakson alkamisesta ja TE-toimistoon ilmoittautumisesta. Työ- ja elinkeinoministeriön seurannan mukaan korkein piikki lomautus- ja työttömyysjaksojen alkamisajankohdassa oli niin ikään 1. huhtikuuta, joten voi olla, että piikki johtuu osittain myös siitä, että ihmiset ovat hakeneet työttömyysturvaa välittömästi lomautetuksi tai työttömäksi jouduttuaan.

Yrittäjien työmarkkinatukea on ollut mahdollista hakea 16.4.2020 (vk 16) alkaen. Heti ensimmäisenä päivänä hakemuksia tulikin noin 4 800 ja seuraavana päivänä noin 2 400.

Yleisen asumistuen hakemusmäärät olivat tavanomaista korkeammalla maaliskuun lopulla ja erityisesti huhtikuun alussa. Hakijamäärissä on yleensäkin piikki kunkin kuun alussa, mutta monien kotitalouksien tulojen putoaminen maaliskuussa toi uusia hakijoita huhtikuulle.

Perustoimeentulotuessa ei vielä näy suurta nousua hakemusmäärissä, mutta tuen viimesijaisuudesta johtuen muutokset näkyvät siinä yleensäkin viiveellä. Kotitalouden tulee lähtökohtaisesti turvata elatonsa muilla ensisijaisilla tavoilla kuten mahdollisia säästöjä käyttämällä. Viikolla 14 hakemusmäärät olivat aavistuksen edellisvuotta korkeammat erityisesti alle 35-vuotiaiden joukossa. Kriisin vuoksi tehdyt rajoitustoimet ovat iskeneet voimakkaasti majoitus- ja ravintola-alalle, jossa on paljon nuoria työntekijöitä. Nuorille on harvemmin ehtinyt kertyä säästöjä, joten on odotettavissa, että heidän joukossaan viimesijaisen tuen tarve korostuu ensimmäisenä.

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 16

Viikko 15

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 15

Viikko 14

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 14

Viikko 13

Katso ajantasaiset tiedot Etuushakemukset-sivulta

Kuvio jossa yksi kartta per etuus jossa esitetään maakuntatasolla hakemusmäärien suhteellinen ero 2019 vs. 2020 viikolla 13

Taustaa

Koronaviruksen leviäminen ja sen estämiseksi tehdyt toimet vaikuttavat monien ihmisten toimeentuloon. Kela vastaa Suomessa asuvien henkilöiden perusturvasta ja on kriisin myötä varautunut kasvaviin hakemusmääriin. Tällä sivustolla seurataan toimeentuloa turvaavien etuuksien ja tukien hakija- ja saajamääriä. Seuranta antaa yhdenlaisen kuvan siitä, miten pandemia ja sen leviämisen estämiseksi tehdyt toimet vaikuttavat kotitalouksien toimeentuloon Suomessa. Tilanteen kehitystä seurataan tiedosta riippuen päivä-, viikko- ja kuukausitasolla sekä ikäryhmittäin ja sukupuolittain sekä maakunnittain. Tietoja voidaan käyttää tukena päätöksenteossa.

Julkaisemme tällä hetkellä tietoa työttömyysturvan, yrittäjien työmarkkinatuen, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmääristä, uuden väliaikaisen epidemiatuen hakijamääristä sekä työttömyysturvan ja perustoimeentulotuen saajamääristä. Lisäksi seuraamme koronaepidemian vaikutuksia lääkekorvauksiin. Myöhemmin laajennamme seurantaa mahdollisesti tartuntatautipäivärahaan ja sairauspäivärahaan sekä muiden tukien saajiin. Tiedot pohjautuvat Kelan rekisteritietoihin. Koronatilanteen kehityksen seuranta perustuu THL:n julkaisemiin tartuntatautirekisterin lukuihin ja muuhun yleiseen tietoon.

Kuviossa esitetään koronatilanteen avainpäivämääriä sekä THL:n raportoiman vahvistettujen koronatapausten kertymä

Toimeentuloa turvaavat etuudet ja tuet

Työttömyysturva ja yrittäjien työmarkkinatuki

Työttömäksi jääneet ja lomautetut voivat hakea työttömyysturvaa. Työttömyyskassaan kuuluvat henkilöt voivat hakea ansioihin sidottua ansiopäivärahaa kassasta. Kassaan kuulumattomat henkilöt voivat hakea Kelasta työssäoloehdon täyttyessä peruspäivärahaa ja muussa tapauksessa työmarkkinatukea.

Alkaneita lomautus- ja työttömyysjaksoja voi seurata työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla.

Lisäksi eduskunta on päättänyt, että yrittäjät, joilla yrittäjätulot ovat epidemian vuoksi alle 1 089,67 euroa kuukaudessa, voivat saada Kelasta työmarkkinatukea. Tukea voi saada 16.3.2020 alkaen ja sen ensimmäinen hakupäivä oli 16.4.2020. Yrittäjien työttömyysturvaoikeus on tällä hetkellä voimassa vuoden 2020 loppuun asti.

Yleinen asumistuki ja perustoimeentulotuki

Työttömyysturvahakemusten lisäksi pienituloisille kotitalouksille maksettavan yleisen asumistuen sekä perustoimeentulotuen hakemus- ja saajamäärien odotetaan kasvavan. Asumistukea myönnettäessä otetaan huomioon samassa ruokakunnassa (esim. yhteinen vuokrasopimus) asuvien henkilöiden yhteenlasketut tulot tai arvio niistä. Asumistuen suuruuteen vaikuttavat tulojen ja asumismenojen lisäksi asuinkunta sekä ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden lukumäärä. Asumistuen määrä voidaan tarkistaa, jos ruokakunnan tulot muuttuvat merkittävästi esimerkiksi koronatilanteesta johtuen.

Perustoimeentulotukioikeuteen vaikuttavat kaikkien kotitalouden jäsenten (hakija, mahdollinen puoliso sekä heidän alaikäiset lapsensa) tulot ja varallisuus sekä kotitalouden tarpeelliseksi katsotut menot. Perustoimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, joten kotitalouden tulee ensin selvittää oikeutensa muihin tukiin ja lähtökohtaisesti turvata elatonsa muilla ensisijaisilla tavoilla kuten mahdollisia säästöjä käyttämällä. Tukea voidaan myöntää myös odotettavissa olevaa etuutta vastaan esimerkiksi niissä tilanteissa, kun työttömyysturvapäätöksen saaminen on venynyt. Tällöin tuki peritään takaisin myöhemmin saatavasta etuudesta. Lisäksi kunnat voivat myöntää täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Kelalle ja kunnille suosituksia toimeentulotuen käsittelyn turvaamiseksi koronaepidemian aiheuttaman erityistilanteen ajaksi. Kela huomioi suositukset perustoimeentulotuen toimeenpanossa. Suositukset löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta ja ne olivat voimassa 31.7.2020 asti.

Sairauspäiväraha, tartuntatautipäiväraha ja epidemiatuki

Sairastuneille ja altistuneille mahdolliset menetetyt ansiot korvataan Kelan maksamista sairauspäivärahasta sekä tartuntatautipäivärahasta.

Sairauspäiväraha korvaa työikäisen väestön tulonmenetyksiä sairauspoissaolon aikana. Sairauspäivärahakautta edeltää sairastumispäivän ja sitä seuraavan yhdeksän arkipäivän (ma-la, pl. arkipyhät) mittainen omavastuuaika. Sairauspäivärahaa voi siten saada yleensä vähintään 12 vuorokautta kestävistä sairauspoissaoloista. Työssä olevalle maksetaan omavastuuajalta työsopimuslain perusteella yleensä täyttä sairausajan palkkaa. Työehtosopimuksesta riippuen työnantaja voi myös sairauspäivärahakaudella maksaa työntekijälle palkkaa. Jos palkka on suurempi kuin sairauspäivärahaetuus, Kela maksaa koko päivärahan työnantajalle.

Tartuntatautipäiväraha korvaa työlliselle ansionmenetystä, jos hänet on tartuntataudin tai mahdollisen taudille altistumisen takia määrätty olemaan poissa ansiotyöstään, eristettäväksi tai karanteeniin, tai jos hänen alle 16-vuotias lapsensa tarvitsee kotikaranteenin aikana hoitoa eikä huoltaja pysty tämän takia tekemään ansiotyötään. Vapaaehtoinen eristäytyminen karanteeninomaisiin olosuhteisiin ei riitä etuuden saamiseen. Päivärahaa ei makseta myöskään silloin, kun karanteeni ei aiheuta ansionmenetyksiä. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, vaan etuus voidaan maksaa heti ensimmäisestä poissaolopäivästä alkaen. Tartuntatautipäiväraha maksetaan työnantajalle, jos työnantaja maksaa poissaoloajalta etuutta suurempaa palkkaa.

Koronavirusdiagnoosin saaneiden työstä poissaoloja on voitu korvata joko sairauspäivärahalla tai tartuntatautipäivärahalla riippuen siitä, onko sairastunut asetettu viralliseen karanteeniin tai eristykseen. Tartuntatautipäiväraha on sairauspäivärahaa edullisempi etuus, sillä tartuntatautipäivärahan korvausaste on 100 % edeltävistä ansioista, kun sairauspäivärahassa osuus aiemmista tuloista on noin 70 %.

Tarkempaa tietoa etuuksien käytöstä ja koronaviruksen näkymisestä näiden etuuksien käytössä Kelan tutkimusblogeissa Blomgren 2020 ja Blomgren ja Jäppinen 2020.

Keväällä 2020 eduskunta teki lisäksi päätöksen väliaikaisesta epidemiatuesta, jota on voitu maksaa tietyin ehdoin koronavirusepidemian vuoksi palkatta pois työstä oleville. Tukea voivat saada vanhemmat, jotka epidemian vuoksi hoitivat lastaan kotona 16.3.–13.5.2020 välisenä aikana ja joutuivat siksi ottamaan palkatonta vapaata työstään. Tukea voivat saada myös henkilöt, jotka saapuivat ulkomailta Suomeen ennen 14.5.2020 ja jotka ohjattiin karanteeninomaisiin oloihin. Henkilöillä tuli olla voimassa oleva työsuhde ja työnantajan todistus koronaepidemiasta johtuvasta palkattomasta poissaolosta. Lisätietoa väliaikaisesta epidemiatuesta Kelan verkkosivuilla.