Siirry sisältöön

Etuuksien saajat helmikuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Helmikuussa 2021 työttömyysturvaa sai kaikkiaan yli 33 400 henkilöä enemmän kuin helmikuussa 2020. Saajia oli hieman vähemmän kuin vuoden ensimmäisenä kuukautena. Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 21 300, mikä on niin ikään hieman vähemmän kuin tammikuussa.

Lue lisää →

Etuuksien saajat tammikuussa 2021

Kategoriat: kuukausikatsaus

Työttömyysturvan saajien määrä pysyi vuoden vaihtuessa lähes ennallaan. Tukea sai tammikuussa 32 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 22 000 oli yrittäjien työmarkkinatuen saajia.

Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrä laski kahdella prosentilla vuoden vaihtuessa. Saajia oli 895 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa, mutta kotitalouksia 2 900 enemmän. Saajien joukossa on siis enemmän yhden hengen kotitaloudessa asuvia ja vähemmän useamman hengen kotitaloudessa asuvia kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää →

Etuuksien saajat vuonna 2020

Kategoriat: vuosikatsaus

Koronakriisi lisäsi vuonna 2020 eniten työttömyysturvan ja tartuntatautipäivärahan tarvetta. Kelan maksamaa työttömyysturvaa sai vuonna 2020 yhteensä 412 000 saajaa, joista 44 000 oli yrittäjien työmarkkinatuen saajia. Yrittäjät mukaan luettuna työttömyysturvan saajien määrä kasvoi 24 prosentilla vuodesta 2019, ilman yrittäjiä 11 prosenttia. Sellaisia työttömyysturvan saajia, jotka eivät olleet saaneet tukea ensimmäistä tukikuukautta edeltäneiden 12 kuukauden aikana (uudet saajat), oli vuonna 2020 hieman yli 134 000, kun vuonna 2019 heitä oli noin 90 000.

Lue lisää →

Viikko 49

Kategoriat: viikkokatsaus

Etuuksien saajat -sivulta löytyvät nyt kaikkien seurattujen etuuksien saajamäärät marraskuulta niin yleisesti kuin maakunnittain ja ikäryhmittäin.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä jatkoi kasvuaan ylittäen nyt jo yli 400 000 ruokakunnan rajan. Uusia ruokakuntia ei kuitenkaan tullut tuen piiriin enää yhtä paljon kuin aiemmin.

Myös perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi edelleen lokakuusta. Saajakotitalouksia oli marraskuussa 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työttömyysturvan saajien määrä sen sijaan laski lokakuusta, mutta on edelleen huomattavasti (+18%) suurempi kuin viime vuonna.

Lue lisää →

Etuuksien saajat marraskuussa

Kategoriat: kuukausikatsaus

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelleen lokakuusta kahdella prosentilla, mutta on edelleen huomattavasti (+18%) suurempi kuin viime vuonna.

Yrittäjien työmarkkinatukea sai hieman harvempi kuin edelliskuussa, mutta edelleen lähes 21 000 henkilöä.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä jatkoi kasvuaan ja nousi ensimmäistä kertaa yli 400 000 ruokakunnan, mikä on yli 30 000 ruokakuntaa enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa.

Lue lisää →

Viikko 47

Kategoriat: viikkokatsaus

Etuuksien saajat -sivulta löytyvät kaikkien seurattujen etuuksien saajamäärät lokakuulta.

Sairauspäivärahaa lukuun ottamatta muissa etuuksissa oli lokakuussa enemmän saajia kuin vuotta aiemmin. Yleisen asumistuen, perustoimeentulotuen ja varsinkin tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi myös edelliskuusta. Katso tarkemmat analyysit maakunnittain ja ikäryhmittäin.

Lue lisää →

Viikko 45

Kategoriat: viikkokatsaus

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat olleet parin viikon ajan hieman viime vuoden tasoa korkeammalla ja muuten niissä on ollut normaalia viikottaista vaihtelua.

Sairauspäivärahahakemusten määrä on pysytellyt edelleen selvästi viime vuotta matalammalla tasolla.

Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä nousi jälleen uusiin ennätyslukemiin viikolla 45, jolloin hakemuksia jätettiin yli 2 000. Hakemuksia on jätetty aiempaa enemmän kaikissa ikäluokissa.

Lue lisää →