Siirry sisältöön

Etuuksien saajat maaliskuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi maaliskuussa, jolloin tiukemmat rajoitukset astuivat voimaan jälleen monin paikoin. Työttömyysturvan saajia oli maaliskuussa 2021 kaikkiaan lähes yli 249 000, mikä on yli 37 000 saajaa enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa ja yli 11 000 enemmän kuin helmikuussa.

Lue lisää →

Etuuksien saajat helmikuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Helmikuussa 2021 työttömyysturvaa sai kaikkiaan yli 33 400 henkilöä enemmän kuin helmikuussa 2020. Saajia oli hieman vähemmän kuin vuoden ensimmäisenä kuukautena. Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 21 300, mikä on niin ikään hieman vähemmän kuin tammikuussa.

Lue lisää →

Etuuksien saajat tammikuussa 2021

Kategoriat: kuukausikatsaus

Työttömyysturvan saajien määrä pysyi vuoden vaihtuessa lähes ennallaan. Tukea sai tammikuussa 32 000 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Heistä 22 000 oli yrittäjien työmarkkinatuen saajia.

Perustoimeentulotukea saaneiden kotitalouksien ja henkilöiden määrä laski kahdella prosentilla vuoden vaihtuessa. Saajia oli 895 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2019 tammikuussa, mutta kotitalouksia 2 900 enemmän. Saajien joukossa on siis enemmän yhden hengen kotitaloudessa asuvia ja vähemmän useamman hengen kotitaloudessa asuvia kuin vuotta aiemmin.

Lue lisää →

Etuuksien saajat vuonna 2020

Kategoriat: vuosikatsaus

Koronakriisi lisäsi vuonna 2020 eniten työttömyysturvan ja tartuntatautipäivärahan tarvetta. Kelan maksamaa työttömyysturvaa sai vuonna 2020 yhteensä 412 000 saajaa, joista 44 000 oli yrittäjien työmarkkinatuen saajia. Yrittäjät mukaan luettuna työttömyysturvan saajien määrä kasvoi 24 prosentilla vuodesta 2019, ilman yrittäjiä 11 prosenttia. Sellaisia työttömyysturvan saajia, jotka eivät olleet saaneet tukea ensimmäistä tukikuukautta edeltäneiden 12 kuukauden aikana (uudet saajat), oli vuonna 2020 hieman yli 134 000, kun vuonna 2019 heitä oli noin 90 000.

Lue lisää →

Etuuksien saajat marraskuussa

Kategoriat: kuukausikatsaus

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelleen lokakuusta kahdella prosentilla, mutta on edelleen huomattavasti (+18%) suurempi kuin viime vuonna.

Yrittäjien työmarkkinatukea sai hieman harvempi kuin edelliskuussa, mutta edelleen lähes 21 000 henkilöä.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä jatkoi kasvuaan ja nousi ensimmäistä kertaa yli 400 000 ruokakunnan, mikä on yli 30 000 ruokakuntaa enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa.

Lue lisää →

Viikko 43

Kategoriat: viikkokatsaus

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat pysytelleet hyvin lähellä viime vuoden tasoa ja niissä on ollut normaalia viikottaista vaihtelua.

Sairauspäivärahahakemuksia on jätetty hieman viime vuotta vähemmän jo useana viikkona peräkkäin.

Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä nousi ennätyslukemiin viikolla 42, jolloin hakemuksia jätettiin noin 1 400. Erityisesti nuoret ovat hakeneet tartuntatautipäivärahaa selvästi viime kevättä enemmän. Viime aikoina myös erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Itä-Suomen maakunnissa on ollut tarvetta tartuntatautipäivärahalle selvästi aiempaa enemmän.

Lue lisää →