Koronavirustutkimukset | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Koronavirustutkimukset


Sivu päivitetty 2022-12-09 10:10:04
Data päivitetty 2022-12-09 10:03:28

Korvatut koronavirustutkimukset

Tilasto kuvaa Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten eli nukleiinihappotutkimusten, antigeenitutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärää. Viikon numero määräytyy tilastointipäivän eli korvaushakemuksen ratkaisupäivän perusteella. Tilastointipäivä ei siis tarkoita varsinaista tutkimus- tai testipäivää.

Korvaus voidaan myöntää 1.4.2020 tai sen jälkeen tehdyistä koronavirustutkimuksista. Korvauksen saaminen edellyttää lääkärin määräystä. Lääkäri voi antaa määräyksen myös etäpalveluna. Lisäksi edellytyksenä on, että tutkimusten ja testien tekemisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näytteenottokriteereitä, viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta.

Koronavirustutkimukset korvataan osana Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien henkilöiden sairaanhoitovakuutusta kuten muutkin yksityiset terveydenhoitopalvelut. Julkisessa terveydenhuollossa tehdyistä koronavirustutkimuksista ei voi saada Kelasta korvausta, joten nämä tutkimukset eivät sisälly tilastoon. Lisätietoja koronavirustutkimuksista on saatavilla THL:n sivulta: koronaviruksen COVID-19 laboratoriotutkimukset

Kuviossa esitetään Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärä viikottain vuonna 2020-2022
Kuviossa esitetään Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärä viikottain vuonna 2020-2022 maakunnittain