Kelan etuushakemukset | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Kelan etuushakemukset


Sivu päivitetty 2022-12-09 10:09:16
Data päivitetty 2022-12-09 10:02:53

Saapuneiden hakemusten määriä tarkastellaan viikkotasolla vertaillen vuoteen 2021. Koko maan ohella saapuneita hakemuksia analysoidaan maakunnittain sekä ikäluokittain ja sukupuolittain. Päiväkohtaisissa tiedoissa on mukana vain tämä vuosi ja tarkastelutasona koko Suomi ja kaikki hakijat.

Tässä raportissa uusin viikko on 48 ja uusin päivä on torstai 2022-12-08

Katso tarkemmat tiedot käytetyistä mittareista Aineiston ja mittarien kuvaus -sivulta.

Päiväkohtaiset tarkastelut

Alla olevassa taulukossa on esitetty uusimman päivän (torstai 2022-12-08) hakemusmäärät verrattuna a) samaan viikonpäivään viikko sitten, b) eiliseen sekä c) alkuvuoden hakemusmäärien mediaaniin.

Saapuneet hakemukset torstaina 2022-12-08
saapuneet hakemukset ero viikontakaiseen (torstai 2022-12-01) ero alkuvuoden mediaaniin
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva 1498 +3 +43 +42,3 +445
Yrittäjien työmarkkinatuki 0 NA 0 -100 -28
Yleinen asumistuki 2069 -29,6 -871 +8,3 +158
Perustoimeentulotuki 4732 -11,4 -606 +9 +392
Sairauspäiväraha 2493 +0,6 +15 +21,2 +436
Tartuntatautipäiväraha 1330 +23,7 +255 +222 +917

Eniten hakemuksia per päivä on vuoden 2020 alusta tullut seuraavasti: työttömyysturva keskiviikkona 2020-04-01 (9066 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki torstaina 2020-04-16 (4777 kpl), yleinen asumistuki maanantaina 2021-08-02 (5914 kpl), perustoimeentulotuki maanantaina 2020-02-17 (9511 kpl), sairauspäiväraha keskiviikkona 2020-04-15 (3426 kpl) ja tartuntatautipäiväraha tiistaina 2022-03-29 (4492 kpl). Hakemusmäärissä on päiväkohtaista vaihtelua ja paremman kuvan kiireisimmästä ajasta saa liukuvan keskiarvon avulla. Kolmen päivän liukuvalla keskiarvolla arkipäivistä laskettuna eniten hakemuksia on vastaanotettu:

  • Työttömyysturva: 2020-04-01 - 2020-04-03 (5748 kpl)
  • Yrittäjien työmarkkinatuki: 2020-04-15 - 2020-04-17 (3602 kpl)
  • Yleinen asumistuki: 2020-08-31 - 2020-09-02 (4902 kpl)
  • Perustoimeentulotuki: 2020-03-16 - 2020-03-18 (8545 kpl)
  • Sairauspäiväraha: 2020-01-14 - 2020-01-16 (3166 kpl)
  • Tartuntatautipäiväraha: 2022-03-29 - 2022-03-31 (4451 kpl)
Päiväkohtainen etuushakemuston tarkastelu etuuksittain. Vaaka-akselilla aika ja pystyakselilla hakemusten määrä. Eri etuudet erivärisillä viivoilla.

Viikottaiset tarkastelut

Suurimmat viikkotason hakijamäärät etuuksittain ovat vuoden 2019 alusta olleet: työttömyysturva viikolla 14 vuonna 2020 (27318 kpl), yrittäjien työmarkkinatuki viikolla 16 vuonna 2020 (8785 kpl), yleinen asumistuki viikolla 35 vuonna 2021 (22556 kpl), perustoimeentulotuki viikolla 3 vuonna 2019 (44241 kpl), sairauspäiväraha viikolla 50 vuonna 2019 (16599 kpl) ja tartuntatautipäiväraha viikolla 13 vuonna 2022 (23440 kpl).

Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain. Kullekin etuudelle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019, 2020, 2021 ja 2022.

Alla vastaavat viikkotason tiedot etuuksittain taulukossa.

Saapuneet hakemukset viikottain 2021 ja 2022
Työttömyysturva Yrittäjien työmarkkinatuki Yleinen asumistuki Perustoimeentulotuki Sairauspäiväraha Tartuntatautipäiväraha
2021 2022 ero % 2021 2022 ero % 2021 2022 ero % 2021 2022 ero % 2021 2022 ero % 2021 2022 ero %
1 8041 6929 -13,8 515 62 -88,0 16542 17906 8,2 25539 21793 -14,7 9859 10363 5,1 2731 5817 113,0
2 8551 7198 -15,8 520 46 -91,2 15199 16453 8,3 33218 28519 -14,1 12639 13207 4,5 3272 9598 193,3
3 7988 6951 -13,0 495 59 -88,1 11070 11367 2,7 36967 33374 -9,7 11777 12604 7,0 3210 11518 258,8
4 7245 7303 0,8 540 60 -88,9 11959 11999 0,3 30084 27291 -9,3 11783 13143 11,5 3491 13273 280,2
5 7175 8538 19,0 640 3695 477,3 16378 16875 3,0 25573 24490 -4,2 11121 12591 13,2 3196 13537 323,6
6 7169 5825 -18,7 436 4522 937,2 13321 12174 -8,6 26477 22808 -13,9 13279 12166 -8,4 3912 14308 265,7
7 6810 6245 -8,3 438 2480 466,2 10755 10970 2,0 37718 32876 -12,8 12597 13665 8,5 3853 16042 316,4
8 6282 6096 -3,0 479 1088 127,1 11097 10288 -7,3 31050 28254 -9,0 13057 13214 1,2 4092 17254 321,7
9 6536 5706 -12,7 632 916 44,9 15553 14902 -4,2 26056 25412 -2,5 12434 11933 -4,0 4300 17381 304,2
10 6319 4947 -21,7 681 450 -33,9 13073 11407 -12,7 27124 23197 -14,5 12438 12870 3,5 4465 19764 342,6
11 7214 5519 -23,5 652 236 -63,8 10798 10185 -5,7 38256 32234 -15,7 13001 12572 -3,3 4889 21191 333,4
12 6002 4803 -20,0 713 176 -75,3 9764 8566 -12,3 30680 29492 -3,9 11660 12437 6,7 5332 21372 300,8
13 8555 5709 -33,3 624 181 -71,0 12737 11139 -12,5 22390 25487 13,8 9831 13689 39,2 4377 23440 435,5
14 5551 6249 12,6 553 110 -80,1 12484 11903 -4,7 21841 21728 -0,5 9173 11533 25,7 4244 21113 397,5
15 5198 7190 38,3 465 59 -87,3 12457 12041 -3,3 32075 23939 -25,4 12966 10749 -17,1 5173 18005 248,1
16 5595 4404 -21,3 383 55 -85,6 9421 8907 -5,5 33463 30369 -9,2 12322 9694 -21,3 5176 15963 208,4
17 4936 4779 -3,2 365 43 -88,2 10650 11869 11,4 25440 25852 1,6 10674 12234 14,6 4483 19841 342,6
18 5895 5142 -12,8 394 46 -88,3 16642 15441 -7,2 25026 23433 -6,4 11176 10976 -1,8 4212 16072 281,6
19 5563 4987 -10,4 239 39 -83,7 13042 14402 10,4 27560 27567 0,0 10111 12124 19,9 3264 18213 458,0
20 5713 5865 2,7 224 29 -87,1 11017 10483 -4,8 39716 35044 -11,8 12033 11529 -4,2 3422 14887 335,0
21 5494 4351 -20,8 226 23 -89,8 12311 10582 -14,0 29262 25635 -12,4 11908 9818 -17,6 3232 10983 239,8
22 8396 7084 -15,6 241 23 -90,5 16953 17562 3,6 25940 26709 3,0 11806 13309 12,7 2693 13134 387,7
23 7541 6433 -14,7 218 21 -90,4 13234 13073 -1,2 23843 22047 -7,5 11534 11717 1,6 2351 10907 363,9
24 7239 6246 -13,7 210 16 -92,4 12605 14058 11,5 34799 32957 -5,3 13620 13547 -0,5 2212 12166 450,0
25 6494 5574 -14,2 183 15 -91,8 8743 8396 -4,0 25411 25842 1,7 8812 8934 1,4 1306 8038 515,5
26 6654 6198 -6,9 251 13 -94,8 17830 15114 -15,2 25827 25219 -2,4 10902 11431 4,9 1654 10101 510,7
27 5640 6154 9,1 194 12 -93,8 14881 16210 8,9 20229 20782 2,7 10173 10057 -1,1 1637 9469 478,4
28 5584 6182 10,7 167 7 -95,8 17434 17658 1,3 28258 26484 -6,3 9206 10202 10,8 1523 9926 551,7
29 5360 6040 12,7 153 6 -96,1 12345 11866 -3,9 29387 28775 -2,1 9615 8957 -6,8 1759 10566 500,7
30 5442 5797 6,5 190 6 -96,8 15748 16177 2,7 23521 22823 -3,0 8130 9873 21,4 2253 11955 430,6
31 5414 7526 39,0 204 10 -95,1 22255 21426 -3,7 19823 20264 2,2 8198 9359 14,2 2349 10722 356,4
32 6079 6141 1,0 180 6 -96,7 21096 18807 -10,9 23235 21458 -7,6 10220 10385 1,6 3032 11113 266,5
33 5837 6152 5,4 192 5 -97,4 14413 15251 5,8 32759 31594 -3,6 11111 12397 11,6 3302 10477 217,3
34 7112 6275 -11,8 161 13 -91,9 14371 14557 1,3 27195 28265 3,9 10939 11057 1,1 3581 8003 123,5
35 8432 7896 -6,4 246 6 -97,6 22556 21452 -4,9 24810 25312 2,0 11568 13051 12,8 3921 8419 114,7
36 6545 6030 -7,9 173 14268 15563 9,1 21875 21229 -3,0 11298 11678 3,4 4047 6891 70,3
37 5749 5964 3,7 197 13537 14624 8,0 31279 29476 -5,8 12779 13697 7,2 4240 6933 63,5
38 5917 6651 12,4 165 10252 10309 0,6 30110 30626 1,7 11895 12203 2,6 3769 6340 68,2
39 6970 5654 -18,9 185 16420 13947 -15,1 26248 24588 -6,3 12698 13157 3,6 3734 6372 70,6
40 5568 5642 1,3 184 13147 18939 44,1 21204 21593 1,8 11699 12838 9,7 3632 5321 46,5
41 5258 5515 4,9 174 12438 15766 26,8 26667 25202 -5,5 13630 15408 13,0 3685 6304 71,1
42 5028 5540 10,2 169 8993 11280 25,4 29096 30898 6,2 12295 13756 11,9 3042 5971 96,3
43 4601 4785 4,0 183 11131 13657 22,7 24411 24709 1,2 12318 13254 7,6 3051 6783 122,3
44 6328 6301 -0,4 209 14523 16002 10,2 21867 22664 3,6 12524 12961 3,5 2870 6604 130,1
45 5849 5412 -7,5 165 1 -99,4 11856 10616 -10,5 21634 20957 -3,1 12475 13466 7,9 3148 6485 106,0
46 6057 6211 2,5 147 9732 10664 9,6 30938 30025 -3,0 13047 14207 8,9 3298 7269 120,4
47 5647 5476 -3,0 152 9073 11684 28,8 26795 27489 2,6 11779 12584 6,8 3240 7244 123,6
48 7685 5797 -24,6 182 15207 17193 13,1 26587 25952 -2,4 12062 16124 33,7 3406 7182 110,9
49 4552 114 11862 23197 9829 3105
50 7294 85 12646 35927 15241 4540
51 7468 70 7989 23919 9430 3339
52 7674 74 12455 23351 11265 5042

Maakunnittain viikkotasolla

Alueellinen tarkastelu osoittaa, että työttömyysturvan hakemusmäärien ero vuoteen 2020 nähden on ollut suurin viikolla 31, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Keski-Suomi (+101,9 %), Pohjois-Karjala (+85,6 %) ja Pohjois-Savo (+71,7 %). Viime viikolla (viikko 48) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Varsinais-Suomi (-41,2 %), Satakunta (-39,4 %) ja Päijät-Häme (-38,1 %).

Yleisessä asumistuessa muutos on ollut suurinta vuoteen 2020 verrattuna viikolla 40, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Pohjois-Savo (+58,9 %), Pohjanmaa (+56,8 %) ja Pohjois-Pohjanmaa (+54,6 %). Viime viikolla (viikko 48) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Etelä-Karjala (0 %), Etelä-Pohjanmaa (0 %) ja Etelä-Savo (0 %).

Perustoimeentulotuessa taas muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 13, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Pohjanmaa (+29 %), Pohjois-Karjala (+28,3 %) ja Kanta-Häme (+25,6 %). Viime viikolla (viikko 48) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Keski-Pohjanmaa (-37,6 %), Päijät-Häme (-8,3 %) ja Kanta-Häme (-7,2 %).

Sairauspäivärahassa muutos on ollut suurin vuoteen 2020 verrattuna viikolla 13, jolloin se oli suurinta seuraavissa maakunnissa: Päijät-Häme (+108,2 %), Kymenlaakso (+91,8 %) ja Pohjois-Karjala (+64,5 %). Viime viikolla (viikko 48) ero vuoden takaiseen oli suurinta näissä maakunnissa: Etelä-Savo (+317,8 %), Päijät-Häme (+156,8 %) ja Kymenlaakso (+52,2 %).

Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain ja maakunnittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kullekin maakunnalle oma paneeli, jossa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.

Ikäluokittain ja sukupuolittain viikkotasolla

Ikäluokittainen tarkastelu osoittaa, että ero työttömyysturvan hakijamäärissä on ollut suurinta viime vuoteen nähden viikolla 31, jolloin se oli suurinta seuraavissa ikäluokissa: 45-54 (+70 %), yli 54 (+66,4 %), 35-44 (+63,2 %).

Yleisessä asumistuessa ero viime vuoteen on ollut suurin viikolla 40, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: yli 54 (+65,8 %), yli 54 (+65,2 %), yli 54 (+64,7 %).

Perustoimeentulotuessa taas ero on ollut suurin viikolla 13, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: yli 54 (+28,5 %), yli 54 (+27,7 %), yli 54 (+26,9 %).

Sairauspäivärahassa ero on ollut suurin viikolla 13, jolloin eroa oli eniten ikäluokissa: 35-44 (+51,5 %), 35-44 (+45,7 %), 45-54 (+45,5 %).

Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.
Etuushakemukset viikkotasolla eri etuuksittain, ikäluokittain ja sukupuolittain. Kukin etuus omassa kuvassa ja kussakin kuvassa jokaisen ikäluokan paneelit, joiden sisässä paneelit: kaikki, Miehet ja Naiset. Kussakin paneelissa eri väreillä vuodet 2019 ja 2020.