Siirry sisältöön

Aineiston ja mittarien kuvaus


Sivu päivitetty 2022-12-09 10:07:59
Data päivitetty 2022-12-09 10:02:53

Aineistot

Etuushakemukset ja etuuksien saajat

Käytetty aineisto on peräisin Kelan etuusjärjestelmään kertyvistä rekisteritiedoista. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

 • etuus
  - Etuus
 • vuosi
  - Vuosi
 • aikatyyppi
  - Datan aikaresoluutio: kuukausi, viikko tai päivä
 • kuukausi
  - Kuukauden järjestysnumero
 • viikko
  - Viikon numero
 • paiva
  - Päivämäärä ISO 8601 -standardin muodossa (VVVV-KK-PP)
 • viikonpaiva
  - Viikonpäivän nimi suomeksi
 • alue
  - Aluejako: Koko Suomi tai maakunta. Maakunta asiakkaan vakituisen asuinkunnan mukainen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, koska Ahvenanmaan saaja- ja hakemusmäärät ovat tarkastelluissa etuuksissa selvästi muita maakuntia pienempiä. Perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
 • ikaluokka
  - Ikäluokat: Kaikki tai tietty ikäluokka
 • sukupuoli
  - Sukupuoli
 • saapuneet_hakemukset
  - Saapuneet hakemukset ovat Kelan käsittelyjärjestelmään tallentuneita asiakkaiden lähettämiä etuushakemuksia
 • data
  - NA
 • saajat_kaikki
  - Kaikki saajat
 • saajat_uudet
  - Uudet saajat
 • saajakotitaloudet_kaikki
  - Kaikki saajakotitaloudet
 • saajakotitaloudet_uudet
  - Uudet saajakotitaloudet
 • saajaruokakunnat_kaikki
  - Kaikki saajaruokakunnat
 • saajaruokakunnat_uudet
  - Uudet saajaruokakunnat
 • updated
  - Data päivitetty

Lääkekorvaukset

Lääkekorvaustietoa sisältävä aineisto, sen kuvaus ja käyttöesimerkit löytyvät Github-koodinjakopalvelusta.

Kaikki aineistot ovat vapaasti käytettävissä Nimeä 4.0 Kansainvälinen (CC BY 4.0)-lisenssin ehdoilla.

Koronatestit

 • toimenpideluokka
  - Koronatestauksen toimenpideluokka
 • alue
  - Aluejako: Koko Suomi tai maakunta. Maakunta asiakkaan vakituisen asuinkunnan mukainen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, koska Ahvenanmaan saaja- ja hakemusmäärät ovat tarkastelluissa etuuksissa selvästi muita maakuntia pienempiä. Perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
 • korvatut_testit_lkm
  - Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärä
 • viikko
  - Viikon numero
 • vuosi
  - Vuosi
 • aikatyyppi
  - Datan aikaresoluutio: kuukausi, viikko tai päivä
 • updated
  - Data päivitetty

Asiakaspalvelu

Käytetty aineisto on peräisin Kelan etuusjärjestelmään kertyvistä rekisteritiedoista. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

 • tyyppi
  - Asiakaspalvelun mittarin tyyppi: saatavuusaika_ka, verkkohakemusten osuus, vastausprosentti tai jonotusaika
 • vuosi
  - Vuosi
 • aikatyyppi
  - Datan aikaresoluutio: kuukausi, viikko tai päivä
 • kuukausi
  - Kuukauden järjestysnumero
 • viikko
  - Viikon numero
 • paiva
  - Päivämäärä ISO 8601 -standardin muodossa (VVVV-KK-PP)
 • viikonpaiva
  - Viikonpäivän nimi suomeksi
 • alue
  - Aluejako: Koko Suomi tai maakunta. Maakunta asiakkaan vakituisen asuinkunnan mukainen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, koska Ahvenanmaan saaja- ja hakemusmäärät ovat tarkastelluissa etuuksissa selvästi muita maakuntia pienempiä. Perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
 • aluetaso
  - Asiakaspalveludatan aluetaso: yksikkö, maakunta tai kunta
 • palvelukanava
  - Asiakaspalvelun palvelukanava: puhelinpalvelu, verkkopalvelu, palvelupiste
 • saatavuusaika_ka
  - Ajanvarauksen saatavuusaika kertoo kuinka monta vuorokautta varaushetkestä on ensimmäiseen vapaaseen aikaan palvelukanavassa. Tarkasteltavan aikajakson keskiarvot palvelukanavittain lasketaan kaikista tarkastelujakson varauksista. Aikojen saatavuusaika ilmoitetaan palvelupisteiden osalta sen yksikön mukaan, jonne varaus on tehty.
 • hakemukset_sahkoiset_osuus
  - Verkkohakemusten osuutta (%) kaikista hakemuksista tarkastellaan kuukausitasolla vertaillen vuoteen 2020. Osuuksia analysoidaan maakunnittain ja kunnittain. Aluetieto määräytyy asiakkaan asuinkunnan mukaan.
 • puhelinpalvelun_vastausprosentti
  - Puhelinpalvelun vastausprosentti tarkoittaa vastattujen puheluiden osuutta saapuneista puheluista (%) viikkotasolla Kelan puhelinpalvelussa. Puheluissa on mukana Kelan asiakkuuspalvelujen hoitaman puhelinpalvelun puhelut.
 • puhelinpalvelun_jonotusajan_keskiarvo_min
  - Jonotusaika tarkoittaa Kelan puhelinpalvelussa vastattujen puheluiden keskimääräistä jonotusaikaa minuutteina. Aika mitataan siitä, kun asiakkaan puhelu siirtyy jonoon, siihen asti kunnes palveluasiantuntija vastaa puheluun. Puheluissa on mukana Kelan asiakkuuspalvelujen hoitaman puhelinpalvelun puhelut.
 • updated
  - Data päivitetty

Matkakorvaukset

Käytetty aineisto on peräisin Kelan etuusjärjestelmään kertyvistä rekisteritiedoista. Aineisto sisältää seuraavat muuttujat:

 • vuosi
  - Vuosi
 • viikko
  - Viikon numero
 • matkojen_maara
  - Korvattujen matkojen lukumäärät. Matkaksi tilastoidaan yhdensuuntainen, yhdellä kulkuneuvolla samana matkapäivänä tehty matka.
 • matkojen_maara_kertyma
  - Korvattujen matkojen määrän kertymän vuoden alusta
 • alue
  - Aluejako: Koko Suomi tai maakunta. Maakunta asiakkaan vakituisen asuinkunnan mukainen. Ahvenanmaa ei ole mukana tarkastelussa, koska Ahvenanmaan saaja- ja hakemusmäärät ovat tarkastelluissa etuuksissa selvästi muita maakuntia pienempiä. Perustoimeentulotuen toimeenpano Ahvenanmaan maakunnassa ei kuulu Kelan tehtäviin.
 • aikatyyppi
  - Datan aikaresoluutio: kuukausi, viikko tai päivä
 • pituus_keskiarvo
  - Korvattujen matkojen pituuksien keskiarvo viikkotasolla kilometreinä
 • pituus_viikkosumma
  - Korvattujen matkojen pituuksien summa kilometreinä viikkotasolla
 • pituus_viikkosumma_kertyma
  - Korvattujen matkojen pituuksien summan kertymä vuoden alusta viikkotasolla kilometreinä
 • asiakkaiden_maara
  - Kelan takseilla matkustaneiden asiakkaiden määrä
 • mk_valinen_osuus
  - NA
 • paiva
  - Päivämäärä ISO 8601 -standardin muodossa (VVVV-KK-PP)
 • updated
  - Data päivitetty

Mittarit

Saapuneet hakemukset

Saapuneet hakemukset ovat Kelan käsittelyjärjestelmään tallentuneita asiakkaiden lähettämiä etuushakemuksia.

Päiväkohtaiset hakemusmäärät kuvaavat kyseisen päivän aikana tallentuneita etuushakemuksia. Viikonloppuisin tehdyt sähköiset hakemukset kirjautuvat järjestelmään hakemuksen lähetyspäivänä. Paperihakemukset skannataan järjestelmään arkipäivinä.

Viikkokohtainen tarkastelu kuvaa viikon aikana tallentuneiden etuushakemusten määrää. Luku mahdollistaa vertailun edellisvuoteen. Arkipyhillä (esim. pääsiäinen, vappu, helatorstai) voi olla vaikutusta joidenkin viikkojen hakemusmääriin.

Työttömyysturvan hakemuksiksi kirjautuvat uudet työttömyysturvahakemukset. Valmiiksi työttömät henkilöt, jotka ovat jo työttömyysturvan piirissä, ilmoittavat työttömyyspäivänsä ilman uutta hakemusta neljän viikon tai kuukauden välein. Työttömyysajan ilmoitukset eivät ole mukana saapuneita hakemuksia kuvaavissa luvuissa.

Työttömyysturvaa haetaan jälkikäteen ja sen ensimmäinen mahdollinen maksujakso on kaksi viikkoa. Työttömyysturvaa voi eduskunnan päätöksellä saada nyt poikkeuksellisesti heti työttömyyden tai lomautuksen alusta alkaen. Yleensä työttömyyden alussa on 5 omavastuupäivää, joilta ei makseta työttömyysturvaa. Tarkastelussa ovat mukana vain Kelan maksamaan työttömyysturvaan (työttömän peruspäiväraha sekä työmarkkinatuki) liittyvät hakemukset.

Yrittäjien työmarkkinatukihakemukset on eritelty muista työttömyysturvahakemuksista, sillä kyseessä on muun työttömyysturvan ehdoista poikkeava väliaikainen tuki. Tukea oli mahdollista hakea ensimmäisen kerran 16.4.2020 (vk 16). 15.4.2020 mennessä TE-toimistoon työnhakijaksi ilmoittautuneet henkilöt voivat hakea tukea 16.3.2020 alkaen ja muut aikaisintaan TE-toimistoon ilmoittautumispäivästään alkaen.

Yleinen asumistuki myönnetään yleensä toistaiseksi, mutta tuen saajien tilanne tarkistetaan vuosittain. Saapuneiksi hakemuksiksi kirjautuvat kokonaan uusien hakijoiden hakemukset sekä ennen Kelasta lähtevää vuositarkistushakemuspyyntöä tehdyt tarkistushakemukset. Niihin lukeutuvat esimerkiksi tilanteet, joissa tuen saajien tuloissa tai muissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia ja tuen tarve on selvitettävä uudelleen.

Perustoimeentulotukea haetaan lähtökohtaisesti jokaisena kuukautena, jolloin sille on tarvetta. Kelassa on ruuhkien selättämiseksi ja välttämiseksi tehty myös yli kuukauden kestäviä perustoimeentulotukiratkaisuja, mikäli kotitalouden tuloissa ja menoissa ei ole odotettavissa muutoksia. Sen vuoksi kaikki tukea saavat kotitaloudet eivät hae sitä aivan joka kuukausi. Mikäli kotitalouden tulot tai muu tilanne muuttuvat kuukauden aikana, siitä tulee ilmoittaa. Joissain tapauksissa muutoksiin liittyvät tarkistustyöt kirjautuvat uusiksi hakemuksiksi. Tarkastelussa eivät ole mukana kuntien maksaman täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemukset.

Sairauspäivärahaa haetaan erillisiksi sairauskausiksi lääkärintodistukseen kirjatun sairauden keston perusteella. Sairauspäivärahassa on kahden kuukauden takautuva hakuaika. Sairausajan palkkaa maksavat työnantajat hoitavat päivärahan hakemisen sairastuneen puolesta; sen sijaan ei-työlliset hakevat päivärahan itse. Todennäköisesti ei-työlliset, suoraan itselleen etuutta hakevat jättävät hakemuksen nopeammin kuin työnantajat, joilla etuuden hakeminen voi venyä pidempään. Kelaan tietyllä viikolla tulevien hakemusten määrä ei siten vastaa ko. viikolla alkaneiden poissaolokausien määrää, ja muutokset poissaolojen alkavuudessa näkyvät hakemuksissa vasta viiveellä.

Tartuntatautipäivärahaa haetaan erillisiksi poissaolokausiksi. Jotta etuus voidaan myöntää, hakemuksen liitteenä tulee olla kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin määräys työstä poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. Myös tartuntatautipäivärahassa on kahden kuukauden takautuva hakuaika.

Etuuksien saajat

Tieto etuuksien ja tukien saamisesta perustuu Kelan maksurekisteritietoihin. Saajat on tilastoitu tuen maksukuukauden mukaan.

Kelan maksama työttömyysturva jakautuu työttömän peruspäivärahaan ja työmarkkinatukeen sekä saajamääriltään selvästi niitä pienempiin vuorottelukorvaukseen ja liikkuvuusavustukseen. Etuuksia ei tarkastelussamme ole eritelty. Peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat päiväkohtaisia henkilökohtaisia etuuksia, jota maksetaan arkipäiviltä ja haetaan takautuvasti. Ensimmäinen maksujakso on yleensä 2 viikkoa, minkä jälkeen tukea maksetaan lähtökohtaisesti 4 viikon (20pv) maksujaksoissa. Tuen takautuva hakuaika on enintään 3 kuukautta.

Työttömyysturvan saajaksi luetaan tilastossa henkilö, joka on saanut työttömyysturvamaksun Kelasta kyseisen kuukauden aikana.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajaksi luetaan koronaepidemian vuoksi eduskunnan väliaikaisella päätöksellä työmarkkinatukea saanut yrittäjä. Tukea oli mahdollista hakea ja saada ensimmäistä kertaa huhtikuussa 2020.

Perustoimeentulotuki on kotitalouskohtainen viimesijainen taloudellinen tuki. Toimeentulotuessa samaan kotitalouteen lasketaan kuuluvaksi hakija, hänen puolisonsa sekä samassa osoitteessa asuvat alaikäiset lapset. Esimerkiksi vanhempansa luona asuva 18-vuotias henkilö muodostaa oman toimeentulotukikotitaloutensa. Perustoimeentulotuen kotitalous pysyy tilastoissa samana kotitaloutena, jos siinä asuvat aikuiset pysyvät samoina. Jos kotitalouden aikuiskokoonpanossa tapahtuu muutos, kotitalous tilastoituu eri kotitaloudeksi.

Perustoimeentulotuen saajakotitaloudeksi luetaan tilastossa kotitalous, jolle on kyseisen kuukauden aikana maksettu Kelasta perustoimeentulotukea joko rahana tilille tai esimerkiksi suorituksena vuokranantajalle tai laskunsaajalle, jos kyseiset kustannukset kuuluvat katettavaksi perustoimeentulotuella.

Perustoimeentulotuen saajaksi luetaan tilastossa henkilö, joka kuuluu Kelasta kuukauden aikana perustoimeentulotukea saaneeseen kotitalouteen joko hakijana, puolisona tai heidän lapsenaan.

Uusia saajia/kotitalouksia/ruokakuntia niin työttömyysturvassa, perustoimeentulotuessa kuin asumistuessa ovat ne saajat/kotitaloudet/ruokakunnat, jotka eivät ole maksukuukautta edeltäneiden 12 kuukauden aikana saaneet kyseistä etuutta tai tukea Kelasta. Kaikki yrittäjien työmarkkinatukea saaneet henkilöt on luettu yrittäjien työmarkkinatukea saaneiksi huolimatta siitä, ovatko he edeltäneiden 12 kuukauden aikana saaneet Kelan maksamaa työttömyysturvaa. Jos henkilö siis saa yrittäjien työmarkkinatukea, häntä ei lueta uudeksi saajaksi.

Sairauspäivärahan saajaksi luetaan henkilö, jolle Kela on maksanut kyseisen kuukauden aikana sairauspäivärahaa. Saajiksi luokitellaan myös henkilöt, joiden osalta päiväraha on maksettu työnantajalle. On huomattava, että tiettynä ajankohtana alkaneen sairauspäivärahakauden ensimmäinen maksu voi näkyä maksutilastossa vasta monta kuukautta myöhemmin, mikä johtuu hakemis-, ratkaisu- ja maksuviiveistä. Sairauspäivärahaa voi hakea takautuvasti kahden kuukauden kuluessa poissaolokauden alusta, ja lisäksi sairauspäivärahahakemusten käsittelyaika on joitakin viikkoja (elokuun 2020 lopussa hieman yli kaksi viikkoa). Tämän jälkeen on vielä viivettä maksun näkymisessä Kelan maksurekisterissä. Tiettynä ajankohtana alkaneet sairauspoissaolokaudet näkyvät siten kokonaisuudessaan vasta usean kuukauden viiveellä sairauspäivärahan hakemustiedoissa ja erityisesti saajatiedoissa. Ks. myös Kelan tutkimusblogit Blomgren 2020 ja Blomgren ja Jäppinen 2020.

Tartuntatautipäivärahan saajaksi luetaan henkilö, jolle Kela on maksanut ko. kuukauden aikana tartuntatautipäivärahaa, tai jonka päiväraha on maksettu työnantajalle. Tartuntatautipäivärahaa saavien joukko on varsin heterogeeninen: heissä on sekä itse sairastuneita että altistumisen takia tai muusta syystä karanteeniin asetettuja, tai karanteeniin asetettua lastaan hoitavia (ks. lisää etuuden kuvauksesta etusivun lopusta). Tartuntatautipäivärahan tilastointia koskevat samankaltaiset hakemis-, ratkaisu- ja maksuviiveet kuin sairauspäivärahaa.

Yleinen asumistuki on pienituloisille ruokakunnille suunnattu tukimuoto. Yleisessä asumistuessa samaan ruokakuntaan lasketaan kuuluvaksi samassa asunnossa asuvat henkilöt, joilla on yhteinen vuokrasopimus. Kelan sivuilta voi lukea tarkemmin yleisen asumistuen ruokakunnan määrittelystä. Yleisen asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, asunnon sijaintikunta, asunnon vuokra sekä ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden bruttotulot.

Yleisen asumistuen saajaruokakunnaksi luetaan yleisestä asumistuesta säännöllisen maksun kyseisenä kuukautena saanut ruokakunta. Säännöllisellä maksulla tarkoitetaan kuukauden 1. pankkipäivänä maksettavaa tukea. Takautuvat tukierät maksetaan heti, eikä niiden saaminen näy asumistuen tilastoinnissa.

Korvatut koronavirustutkimukset ja vasta-ainetestit

Tilasto kuvaa Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimusten ja vasta-ainetestien lukumäärää. Viikon numero määräytyy tilastointipäivän eli korvaushakemuksen ratkaisupäivän perusteella. Tilastointipäivä ei siis tarkoita varsinaista tutkimus- tai testipäivää.

Korvaus voidaan myöntää 1.4.2020 tai sen jälkeen tehdyistä tutkimuksista ja testeistä. Korvauksen saaminen edellyttää lääkärin määräystä. Lääkäri voi antaa määräyksen myös etäpalveluna. Lisäksi edellytyksenä on, että tutkimusten ja testien tekemisessä noudatetaan sosiaali- ja terveysministeriön (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) näytteenottokriteereitä, viranomaismääräyksiä ja ajantasaista ohjeistusta.

Koronavirustutkimukset ja vasta-ainetestit korvataan osana Suomen sosiaaliturvaan kuuluvien henkilöiden sairaanhoitovakuutusta kuten muutkin yksityiset terveydenhoitopalvelut. Julkisessa terveydenhuollossa tehdyistä koronatutkimuksista ja -testeistä ei voi saada Kelasta korvausta, joten nämä tutkimukset ja testit eivät sisälly tilastoon.

Asiakaspalvelun mittarit

Ajanvarauksen saatavuusaika kertoo kuinka monta vuorokautta varaushetkestä on ensimmäiseen vapaaseen aikaan palvelukanavassa. Tarkasteltavan aikajakson keskiarvot palvelukanavittain lasketaan kaikista tarkastelujakson varauksista. Aikojen saatavuusaika ilmoitetaan palvelupisteiden osalta sen yksikön mukaan, jonne varaus on tehty.

Verkkohakemusten osuutta (%) kaikista hakemuksista tarkastellaan kuukausitasolla vertaillen vuoteen 2020. Osuuksia analysoidaan maakunnittain ja kunnittain. Aluetieto määräytyy asiakkaan asuinkunnan mukaan.

Puhelinpalvelun vastausprosentti tarkoittaa vastattujen puheluiden osuutta saapuneista puheluista (%) viikkotasolla Kelan puhelinpalvelussa. Puheluissa on mukana Kelan asiakkuuspalvelujen hoitaman puhelinpalvelun puhelut.

Jonotusaika tarkoittaa Kelan puhelinpalvelussa vastattujen puheluiden keskimääräistä jonotusaikaa minuutteina. Aika mitataan siitä, kun asiakkaan puhelu siirtyy jonoon, siihen asti kunnes palveluasiantuntija vastaa puheluun. Puheluissa on mukana Kelan asiakkuuspalvelujen hoitaman puhelinpalvelun puhelut.

Matkakorvausten mittarit

Sairausvakuutus korvaa vakuutetulle osan sairauden, raskauden ja synnytyksen vuoksi tehtyjen matkojen kustannuksista ja kuntoutujalle osan kuntoutuksesta aiheutuneiden matkojen kustannuksista.

Korvattujen matkojen lukumäärät. Matkaksi tilastoidaan yhdensuuntainen, yhdellä kulkuneuvolla samana matkapäivänä tehty matka.

Korvattujen matkojen määrän kertymän vuoden alusta

Korvattujen matkojen pituuksien keskiarvo viikkotasolla kilometreinä

Korvattujen matkojen pituuksien summa kilometreinä viikkotasolla

Korvattujen matkojen pituuksien summan kertymä vuoden alusta viikkotasolla kilometreinä