Siirry sisältöön

Etuuksien saajat vuonna 2021

Kategoriat: vuosikatsaus

Työttömyyteen ja mataliin tuloihin liittyvien etuuksien tarve väheni tai pysyi ennallaan toisena koronavuotena 2021. Tartuntatautipäivärahan tarve sen sijaan moninkertaistui jälleen.

Työttömyysturvaa maksettiin vuonna 2021 yhteensä noin 356 000 henkilölle, joista yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 32 000. Kaikkien työttömyysturvaa saavien määrä laski edellisvuodesta 14 prosentilla. Jos yrittäjiä ei huomioida, työttömyysturvan saajia oli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 ja 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä väheni 12 000 henkilöllä eli reilulla neljänneksellä vuodesta 2020.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä pysyi vuoden 2020 tasolla. Ruokakuntia oli siis myös vuonna 2021 noin 5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tuen piiriin tulleiden uusien ruokakuntien määrä oli kuitenkin selvästi pienempi kuin vuonna 2020 ja jonkin verran pienempi kuin vuonna 2019.

Perustoimeentulotukea maksettiin vuonna 2021 yhteensä 379 000 henkilölle 268 000 kotitaloudessa. Tukea saavia kotitalouksia oli noin 20 000 ja henkilöitä noin 38 000 vähemmän kuin vuonna 2020. Siinä missä edellisvuonna tukea saavia henkilöitä ja kotitalouksia oli enemmän kuin koskaan aiemmin 2000-luvulla, oli niitä vuonna 2021 vähemmän kuin yhtenäkään niistä vuosista, jolloin tuki on ollut Kelan toimeenpantavana (v. 2017 alkaen). Varsinkin uusien tuen piiriin tulevien henkilöiden ja kotitalouksien määrä väheni huomattavasti.

Sairauspäivärahaa maksettiin 305 000 henkilölle eli noin 10 000:lle enemmän kuin vuonna 2020. Saajia oli vuonna 2021 aikalailla saman verran kuin vuonna 2019. COVID-19-diagnoosilla maksetuista sairaus- ja tartuntatautipäivärahoista voi lukea lisää Kelan tutkimusblogista.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä moninkertaistui, kun sitä maksettiin vuonna 2021 jo lähes 127 000 henkilölle. Saajia oli siis noin 100 000 enemmän kuin vuonna 2020.

Etuuksien saajat ja saajien määrissä tapahtuneet muutokset 2019-2021
Saajien lukumäärä Muutos (%)
2021 2020 2019 2020-2021 2019-2021
Työttömyysturva (kaikki saajat) 355 729 411 823 331 556 -13,6 7,3
Työttömyysturva (uudet saajat) 76 819 134 350 90 467 -42,8 -15,1
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 246 519 233 427 241 089 5,6 2,3
Työttömyysturva (ilman yrittäjiä) 323 338 367 777 331 556 -12,1 -2,5
Yrittäjien työmarkkinatuki 32 391 44 046 - -26,5 -
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 519 451 519 671 496 631 0,0 4,6
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 97 962 120 826 100 337 -18,9 -2,4
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 421 489 398 845 396 294 5,7 6,4
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 378 579 417 071 396 638 -9,2 -4,6
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 99 891 137 702 117 065 -27,5 -14,7
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 278 688 279 369 279 573 -0,2 -0,3
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 267 511 288 329 274 408 -7,2 -2,5
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 80 904 104 489 90 481 -22,6 -10,6
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet 186 607 183 840 183 927 1,5 1,5
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 304 974 294 568 304 146 3,5 0,3
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 126 860 27 080 120 368,5 105616,7

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajia oli kaikissa maakunnissa selvästi vähemmän kuin vuonna 2020. Kainuussa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla tuensaajia oli myös vähemmän kuin vuonna 2019. Jos yrittäjien työmarkkinatuen saajia ei oteta huomioon, saajia oli muissakin maakunnissa Uuttamaata lukuun ottamatta vähemmän kuin vuonna 2019. Uudellamaalla saajia (muita kuin yrittäjiä) oli 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli yli kolmanneksen edellisvuotta vähemmän Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja Kainuussa. Ero edellisvuoteen oli pienin Pohjois-Karjalassa, mutta sielläkin tuen saajia oli yli viidenneksen vähemmän kuin vuonna 2020. 38 prosenttia tukea saaneista yrittäjistä asui Uudellamaalla.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia oli kaikissa maakunnissa vähintään 5 prosenttia ja saajia vähintään 7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020 ja Uuttamaata lukuun ottamatta myös vähemmän kuin vuonna 2019. Uudellamaalla saajakotitalouksia ja saajia oli kutakuinkin saman verran kuin vuonna 2019. Kaikissa Pohjanmaan maakunnissa ja Etelä-Savossa tukea saavia henkilöitä oli yli 12 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020. Suurin ero (-10,1 %) vuoteen 2019 oli Pohjois-Karjalassa.

Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli hieman vuotta 2020 enemmän Uudellamaalla, Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa tukea saavien ruokakuntia oli edellisvuotta vähemmän. Suurin ero edellisvuoteen oli Etelä-Savossa (-5,4 %) ja Kymenlaaksossa (-4,7 %). Niissä ja Kainuussa saajia oli myös vähemmän kuin vuonna 2019. Muissa maakunnissa saajia oli vuotta 2019 enemmän.

Sairauspäivärahan saajia oli edellisvuotta enemmän muissa maakunnissa Kainuuta lukuun ottamatta. Suurin ero (+8,6 %) edellisvuoteen oli Pirkanmaalla.

Tartuntatautipäivärahaa maksettiin 46 100 Uudellamaalla, 14 100 Varsinais-Suomessa, 9 600 Pirkanmaalla asuvalle henkilölle. Myös Pohjois-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjanmaalla oli vuonna 2021 yli 5 000 tartuntatautipäivärahan saajaa. Ainoastaan Kainuussa saajia oli alle 1 000.

Saajat iän ja sukupuolen mukaan

Työttömyysturvan saajia oli kaikissa ryhmissä vähemmän kuin vuonna 2020 ja nuorimmassa ikäryhmässä myös vähemmän kuin vuonna 2019. Vanhinta ikäryhmää lukuun ottamatta saajia oli vähintään 10 prosenttia – ja 18–24-vuotiaiden naisten osalta jopa 27 prosenttia – edellisvuotta vähemmän. Jos yrittäjiä ei huomioida, työttömyysetuutta maksettiin vuonna 2021 pienemmälle joukolle kuin vuonna 2019 kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 25–44-vuotiaiden miesten ryhmissä.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli kaikissa ryhmissä vuotta 2020 vähemmän. Ero edellisvuoden saajamäärään oli sitä suurempi, mitä nuorempi ikäryhmä oli kyseessä. Esimerkiksi 18–24-vuotiaiden yrittäjien työmarkkinatukea saaneiden naisten määrä lähes puolittui, kun taas yli 54-vuotiaiden tukea saaneiden yrittäjänaisten määrä laski vain noin viidenneksellä.

Perustoimeentulotuen saajia oli niin ikään kaikissa ryhmissä vähemmän kuin vuonna 2020 ja ainoastaan 35–44-vuotiaiden miesten ryhmässä enemmän kuin vuonna 2019. Suurin ero (yli -10 %) edellisvuoteen oli 18–24-vuotiaiden miesten sekä 18–34-vuotiaiden naisten ryhmissä.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa ryhmissä edellisvuotta enemmän. 45–54-vuotiaiden ryhmässä ero oli alle prosentin ja 18–34-vuotiaiden naisten joukossa yli 10 prosenttia. Vuoteen 2019 verrattuna sairauspäivärahan saajia oli enemmän kaikissa 18–44-vuotiaiden naisten sekä 25–34-vuotiaiden miesten ryhmissä.

Tartuntatautipäivärahan saajien suurin joukko pysyi edellisvuoden kaltaisena. Päivärahaa maksettiin erityisesti 35–44-vuotiaille naisille (19 500 saajaa), 25–34-vuotiaille naisille (17 300 saajaa) ja miehille (17 000 saajaa) sekä 35–44-vuotiaille miehille (16 500). Myös 45–54-vuotiaita päivärahaa saaneita miehiä ja naisia oli molempia 11 000.

Katso myös