Siirry sisältöön

Etuuksien saajat joulukuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Yrittäjien työmarkkinatukea lukuun ottamatta kaikkien tarkasteltujen etuuksien saajien määrät kasvoivat marraskuusta. Eniten kasvua oli sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan saajissa. Muiden etuuksien saajia oli vain hieman marraskuuta enemmän.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski hieman marraskuusta, mutta kaikkiaan työttömyysturvan saajien määrä pysyi lähes ennallaan. Työttömyysturvan saajia oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yrittäjien työmarkkinatukioikeus päättyi tällä erää marraskuun loppuun, mutta joulukuussa on edelleen maksettu tukia marraskuulta.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi marraskuusta niin ikään vain hieman ja sen saajia oli lähes 11 000 ruokakuntaa vähemmän kuin edellisvuoden joulukuussa.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi marraskuusta hieman enemmän kuin asumistuen saajien määrä, mutta myös heitä oli selvästi vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli yli 4 000 enemmän kuin marraskuussa ja yli 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahassa kasvua marraskuusta oli 5 prosenttia ja saajia lähes kolmanneksen enemmän kuin vuotta aiemmin. Tartuntatautipäivärahahakemuksia on saapunut viime päivinä ennätysmäärä, kuten etuushakemukset-sivulta käy ilmi.

Etuuksien saajat joulukuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (joulukuu 2020) ero viime kuuhun (marraskuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 213425 -11,6 -27879 +0,2 +424
Työttömyysturva (uudet saajat) 5607 +2,9 +159 -1,6 -94
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 191898 -10,3 -21936 +0,5 +905
Yrittäjien työmarkkinatuki 15920 -27,7 -6102 -2,4 -387
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 391611 -2,7 -10948 +0,7 +2544
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 7596 -0,4 -33 -15,3 -1375
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 384015 -2,8 -10915 +1 +3919
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 194486 -9,6 -20703 +1,7 +3242
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 8102 -11,8 -1081 +1,7 +134
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 186384 -9,5 -19622 +1,7 +3108
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 132005 -8,3 -11900 +1,8 +2365
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 6359 -11,3 -808 +3,5 +215
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 125646 -8,1 -11092 +1,7 +2150
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 58973 +4,3 +2413 +7,8 +4275
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 10984 +30,7 +2580 +5 +523

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski hieman marraskuusta Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla ja Lapissa. Muissa maakunnissa saajien määrä hieman kasvoi. Eniten kasvua oli Pohjois-Savossa (+1,7 %), Keski-Suomessa (+1,2 %) ja Päijät-Hämeessä (+1,1 %). Kaikissa maakunnissa saajia oli selvästi edellisvuotta vähemmän.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi 2–6 prosentilla marraskuusta Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Muissa maakunnissa se laski tai pysyi lähes ennallaan.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski aavistuksen Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Muissa maakunnissa tukea saavia ruokakuntia oli hieman marraskuuta enemmän. Suurinta kasvu oli Pohjois-Pohjanmaalla (+1,9 %).

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä laski Kainuussa ja kasvoi muissa maakunnissa. Etelä- ja Pohjois-Karjalassa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla saajakotitalouksia oli yli neljä prosenttia enemmän kuin marraskuussa.

Sairauspäivärahaa saavien henkilöiden määrä kasvoi marraskuusta yli 10 prosentilla Pohjanmaalla, Kainuussa, Lapissa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa sekä Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa kasvu oli vähäisempää ja Päijät-Hämeessä määrä pysyi ennallaan.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi marraskuusta selvästi (+10–43 %) Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa, Keski-Suomessa, Pohjois-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä. Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa kasvu oli pienempää ja muissa maakunnissa saajien määrä laski.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi kaikissa ryhmissä, mutta kasvu oli pientä. Yli prosentilla kasvoi vain työttömyysturvaa saavien yli 54-vuotiaiden miesten määrä. Muissa ryhmissä kasvua oli alle prosentin verran. Nuorimmassa ikäryhmässä saajia oli yli neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas vanhimmassa ikäryhmässä saajia oli hieman (1–2 %) enemmän.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli kaikissa ryhmissä vähemmän kuin edelliskuussa ja edellisvuoden joulukuussa.

Perustoimeentulotuen saajia oli kaikissa ryhmissä edelliskuuta enemmän. Suurinta kasvu marraskuusta oli 18–24-vuotiaiden (+3 %) ja yli 54-vuotiaiden (+2,9 %) miesten joukossa. Alle 35-vuotiaita saajia oli kuitenkin yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa ryhmissä enemmän kuin marraskuussa ja vuotta aiemmin. Eniten kasvoi sairauspäivärahaa saaneiden 18–24-vuotiaiden määrä. Heitä oli noin 18 prosenttia enemmän kuin marraskuussa. Muissa ryhmissä kasvu oli alle 10 prosenttia. Vastaavasti ero edellisvuoteen oli nuorimmissa ikäryhmissä yli ja muissa ryhmissä alle 10 prosenttia.

Tartuntatautipäivärahaa sen sijaan maksettiin joulukuussa harvemmalle alle 25-vuotiaalle kuin marraskuussa. Samoin 25-34-vuotiaiden tartuntatautipäivärahaa saavien miesten määrä laski. Muissa ryhmissä saajia sen sijaan oli marraskuuta enemmän. Eniten – yli viidenneksellä – kasvoi yli 54-vuotiaiden tartuntatautipäivärahan saajien määrä.

Katso myös