Siirry sisältöön

Etuuksien saajat marraskuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Yrittäjien työmarkkinatuen ja tartuntatautipäivärahan saajia oli marraskuussa hieman vähemmän ja muiden etuuksien saajia hieman enemmän kuin lokakuussa.

Myös työttömyysturvan saajia oli kaikkiaan hieman vähemmän kuin edelliskuussa, mikä kuitenkin johtuu selvästä yrittäjien työmarkkinatuen saajien vähenemisestä. Tukea sai marraskuussa lähes 2 000 yrittäjää vähemmän kuin lokakuussa. Marraskuu on viimeinen kuukausi, jonka ajalta yrittäjät ovat oikeutettuja työmarkkinatukeen, mutta tukea voi hakea takautuvasti vielä kolmen kuukauden ajan. Muiden työttömyysturvan saajien määrä kasvoi hieman lokakuusta.

Perustoimeentulotukea saavien henkilöiden ja kotitalouksien määrä kasvoi noin kolmella prosentilla lokakuusta. Tukea saavia henkilöitä oli kuitenkin yhdeksän prosenttia ja kotitalouksia kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi muutamalla tuhannella lokakuusta. Niitä oli kuitenkin edelleen selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli marraskuussa noin 1 400 enemmän kuin lokakuussa ja 2 500 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahaa saavien henkilöiden määrä laski lokakuusta noin sadalla. Saajia oli kuitenkin edelleen yli tuplasti enemmän kuin vuotta aiemmin.

Etuuksien saajat marraskuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (marraskuu 2020) ero viime kuuhun (lokakuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 213001 -9,8 -23073 -0,3 -552
Työttömyysturva (uudet saajat) 5701 +0,7 +40 +8,3 +437
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 190993 -8,8 -18515 +0,5 +865
Yrittäjien työmarkkinatuki 16307 -22 -4598 -10,2 -1854
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 389067 -3,3 -13232 +1,5 +5572
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 8971 -1,3 -121 -36,8 -5223
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 380096 -3,3 -13111 +2,9 +10795
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 191244 -9,4 -19815 +3,2 +5997
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 7968 -13,1 -1204 +6,9 +513
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 183276 -9,2 -18611 +3,1 +5484
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 129640 -7,9 -11055 +2,9 +3633
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 6144 -12,5 -877 +0,2 +11
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 123496 -7,6 -10178 +3 +3622
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 54698 +4,9 +2548 +2,6 +1410
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 10461 +126 +5832 -1,1 -115

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski hieman Pohjanmaalla ja pysyi ennallaan tai kasvoi muissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Kainuussa (+3,6 %), Etelä-Pohjanmaalla (+2,5 %) ja Keski-Pohjanmaalla (+2,1 %).

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli kaikissa maakunnissa vähemmän kuin lokakuussa. Pienin ero lokakuuhun oli Etelä-Karjalassa (-2,4 %), kun taas Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla saajien määrä väheni yli viidenneksellä. Samoissa maakunnissa, ja niiden lisäksi myös Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä, ero edellisvuoden samaan ajankohtaan oli yli 30 prosenttia.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi edelliskuusta melko tasaisesti kaikissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Etelä-Karjalassa (+3,4 %) ja Pohjanmaalla (+3,1 %) ja pienintä (alle 1 %) Lapissa, Kanta-Hämeessä, Keski-Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi useimmissa maakunnissa 3-4 prosentilla. Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa kasvua oli 2, Kainuussa 7 ja Etelä-Savossa 6 prosenttia. Kainuussa saajia oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas muissa maakunnissa saajia oli vähintään 7,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero edellisvuoteen oli Pohjois-Karjalassa (-15,7 %) ja Etelä-Pohjanmaalla (-14,5 %).

Sairauspäivärahan saajien määrä väheni edelliskuusta Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Varsinais-Suomessa ja kasvoi muissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Pohjois-Savossa (+11,5 %) ja Pohjanmaalla (+9,2 %).

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi edelliskuusta yli 20 prosentilla Päijät-Hämeessä, Keski-Suomessa, Satakunnassa, Pohjois-Savossa, Lapissa ja Etelä-Pohjanmaalla. Sen sijaan Kainuussa, Etelä-Savossa, Kanta-Hämeessä, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa saajien määrä väheni yli 20 prosentilla.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvaa saavien henkilöiden määrä laski hieman 35-44-vuotiaiden miesten ryhmässä ja kasvoi muissa ikäryhmissä. Suurinta kasvu oli 18-24-vuotiaiden naisten joukossa (+1,6 %).

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli kaikissa ryhmissä lokakuuta vähemmän. Saajien määrä väheni yli 10 prosentilla 25-34-vuotiaiden naisten ryhmässä ja kaikissa yli 24-vuotiaiden miesten ryhmissä.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi lokakuusta vähintään 4 prosentilla yli 54-vuotiaiden joukossa. Pienintä kasvu oli nuorimmassa ikäryhmässä (noin 2 prosenttia). 18-34-vuotiaiden ikäryhmissä sekä 45-54-vuotiaiden naisten ikäryhmässä saajia oli yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 54-vuotiaita saajia oli sen sijaan vain noin prosentin verran vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli useimmissa ikäryhmissä enemmän kuin lokakuussa. Vain 18-24-vuotiaiden miesten ja 35-44-vuotiaiden naisten joukossa saajia oli hieman edelliskuuta vähemmän. Saajien määrä kasvoi noin 4 prosentilla yli 54-vuotiaiden miesten ja 18-24-vuotiaiden naisten ja vähintään 45-vuotiaiden naisten ryhmissä.

Tartuntatautipäivärahaa saavien 18-24-vuotiaiden määrä laski selvästi edelliskuusta. Sen sijaan 35-44-vuotiaiden naisten ryhmässä saajien määrä kasvoi selvästi (+15,8 %). Muissa ryhmissä kasvu oli pienempää tai saajien määrä pysyi lähes ennallaan.

Katso myös