Siirry sisältöön

Etuuksien saajat lokakuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi syyskuusta lokakuuhun muutamalla prosentilla. Muiden etuuksien saajamäärät laskivat tai pysyivät lähes ennallaan.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia ja saajia oli noin 7 prosenttia enemmän kuin syyskuussa, jolloin elo-syyskuussa yleisesti maksettavat veronpalautukset edelleen vaikuttivat saajamääriin. Saajakotitalouksia oli kuitenkin yli 8 prosenttia ja saajia lähes 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi kolmella prosentilla. Pitkin syksyä tuen piiriin tulee usein paljon opiskelijoita. Myös asumistuen saajia oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysturvan saajien määrä jatkoi edelleen tasaista laskuaan. Saajia oli yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin lokakuussa edelleen yli 18 000 henkilölle. Saajien määrä väheni edelliskuusta vain hieman.

Sairauspäivärahan saajien määrä pysyi lähes ennallaan verrattuna syyskuuhun. Saajia oli yli 6 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahaa maskettiin lokakuussa selvästi harvemmalle kuin syyskuussa. Saajia oli kuitenkin edelleen yli 10 000.

Etuuksien saajat lokakuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (lokakuu 2020) ero viime kuuhun (syyskuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 213553 -11,3 -27233 -4 -8884
Työttömyysturva (uudet saajat) 5264 -15,1 -939 -13,1 -791
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 190128 -10,9 -23283 -3,8 -7438
Yrittäjien työmarkkinatuki 18161 -14,2 -3011 -3,5 -655
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 383495 -4 -15845 +2,9 +10899
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 14194 -1,4 -201 +7,8 +1029
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 369301 -4,1 -15644 +2,7 +9870
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 185247 -9,8 -20145 +7,1 +12294
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 7455 -16,6 -1485 +9 +618
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 177792 -9,5 -18660 +7 +11676
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 126007 -8,4 -11567 +6,6 +7847
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 6133 -11,6 -808 +10,8 +597
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 119874 -8,2 -10759 +6,4 +7250
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 53288 +6,4 +3211 +0,3 +143
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 10576 +250,3 +7557 -19,6 -2571

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski syyskuusta tasaisesti kaikissa maakunnissa. Pienintä lasku oli Kymenlaaksossa (-2,4 %), Etelä-Savossa ja Satakunnassa (-2,5 %) ja suurinta Pohjois-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Kainuussa (-4,6 %). Suurin ero edellisvuoden saajamäärään oli Pohjanmaalla (-14,8 %).

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi hieman edelliskuusta Päijät-Hämeessä ja pysyi ennallaan Etelä-Savossa. Muissa maakunnissa tukea saavien yrittäjien määrä laski. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurimmassa osassa maakuntia ero edellisvuoteen oli vähintään 10 prosenttia ja Keski-Suomessa yli 30 prosenttia.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi edelliskuusta kaikissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Pohjanmaalla (+10,5 %) ja pienintä Päijät-Hämeessä (+0,6 %). Muissa maakunnissa kasvua oli 1–6 prosenttia. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi edelliskuusta eniten Satakunnassa (+9,3 %) ja Kainussa (+9,2 %) ja vähiten Pohjois-Savossa (+4,4 %), Etelä-Karjalassa ja Kanta-Hämeessä (+4,7 %). Saajakotitalouksia oli kaikissa maakunnissa edellisvuotta vähemmän. Ero edellisvuoteen oli yli 10 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois- ja Etelä-Karjalassa sekä Etelä-Savossa.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi edelliskuusta muissa maakunnissa Etelä- ja Pohjois-Karjalaa, Päijät-Hämettä, Uuttamaata, Kymenlaaksoa, Pohjois-Savoa ja Pohjanmaata lukuun ottamatta. Suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaalla (+14,5 %) ja Satakunnassa (+10,4 %). Etelä- ja Pohjois-Savossa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla saajia oli hieman edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän ja muissa maakunnissa selvästi enemmän.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä pysyi ennallaan Kanta-Hämeessä ja kasvoi Etelä-Karjalassa, Pohjois- ja Etelä-Savossa ja Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa saajia oli edelliskuuta vähemmän.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski kaikissa ikäryhmissä. Eniten laskua oli edelleen nuorimmassa ikäryhmässä (naiset -13 %, miehet -11,1 %). 25–34-vuotiaiden saajien määrä laski noin 4 prosentilla, 35–54-vuotiaiden noin 3 prosentilla ja yli 54-vuotiaiden saajien määrä reilulla prosentilla. Muissa ryhmissä, paitsi yli 54-vuotiaiden miesten joukossa, saajia oli myös vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä laski kaikissa ryhmissä edelliskuusta ja lasku oli sitä suurempaa, mitä nuorempi ikäluokka oli kyseessä. Eniten laskua oli siis 18–24-vuotiaiden naisten (-11,8 %) ja miesten (-9,2) %) ryhmissä ja vähiten yli 54-vuotiaiden miesten (-0,1 %) ja naisten (-1,4 % %) ryhmissä. Kaikissa ikäluokissa saajia oli edellisvuotta vähemmän.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi kaikissa ikäluokissa edelliskuusta. Kasvu oli lähes johdonmukaisesti sitä suurempaa, mitä vanhempi ikäluokka oli kyseessä. Vähiten kasvua oli 18–24-vuotiaiden miesten (+2,8 %) ja naisten (+3,9 %) ryhmissä ja eniten yli 54-vuotiaiden miesten (+9,8 %) ja naisten (+9,6 %) ryhmissä. Kaikissa ikäluokissa saajia oli edellisvuotta vähemmän.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski yli 8 prosentilla nuorimmassa ikäluokassa. Myös toiseksi nuorimmassa ikäluokassa saajien määrä hieman laski. Muissa ryhmissä se pysyi lähes ennallaan tai kasvoi. Suurinta kasvu oli 35–44-vuotiaiden naisten ryhmässä (+4,6 %). Kaikissa ikäluokissa saajia oli edellisvuotta enemmän.

Tartuntatautipäivärahaa saavien henkilöiden määrä kasvoi vain 35–44-vuotiaiden naisten joukossa, jossa kasvua edelliskuusta oli +12,1 prosenttia. Saman ikäluokan miesten kohdalla laskua oli -6,7 prosenttia ja 25–34-vuotiaiden naisten ryhmässä -2,7 prosenttia. Muissa ryhmissä laskua oli huomattavasti enemmän eli 17–41 prosenttia.

Katso myös