Siirry sisältöön

Etuuksien saajat syyskuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä yli kaksinkertaistui elokuusta, kun sitä maksettiin syyskuussa yli 13 000 henkilölle.

Myös perustoimeentulotuen saajien määrä elokuusta kasvoi hieman, kun taas saajakotitalouksia oli hieman edelliskuuta vähemmän. Tukea saavia lapsiperheitä oli siis hieman enemmän ja yhden hengen kotitalouksia hieman vähemmän kuin elokuussa. Sekä kotitalouksia että saajia on kuitenkin selvästi (8–9 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysturvan saajien määrä jatkoi edelleen huhtikuussa alkanutta melko tasaista laskuaan. Tuen saajia oli syyskuussa yli 25 000 henkilöä vähemmän kuin vuoden 2020 syyskuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä niin ikään laski edelleen elokuusta lähes 600 saajalla. Tukea maksettiin kuitenkin edelleen lähes 19 000 henkilölle.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä sen sijaan kasvoi hieman jälleen muutaman kuukauden vähenemisen jälkeen. Kasvua oli nimenomaan uusissa ruokakunnissa, mikä johtuu syyskuussa tuen piiriin tulevista uusista korkeakouluopiskelijoista. Aiemmin tukea saaneiden ruokakuntien määrä sen sijaan väheni.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski elokuusta lähes 4 000 henkilöllä. Toisaalta saajia oli lähes 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sairauspäivärahan saajamäärälle on tyypillistä runsas kuukausittainen vaihtelu.

Etuuksien saajat syyskuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (syyskuu 2020) ero viime kuuhun (elokuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 222437 -10,4 -25847 -2,8 -6448
Työttömyysturva (uudet saajat) 6055 -14,2 -1001 -13,8 -971
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 197566 -10 -22039 -2,4 -4906
Yrittäjien työmarkkinatuki 18816 -13 -2807 -2,9 -571
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 372596 -3,6 -13800 +0,7 +2543
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 13165 -15,7 -2455 +91,3 +6282
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 359431 -3,1 -11345 -1 -3739
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 172953 -9,1 -17228 +0,3 +512
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 6837 -10,1 -766 +8,6 +541
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 166116 -9 -16462 0 -29
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 118160 -7,7 -9898 -0,4 -457
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 5536 -7,9 -473 +8,5 +433
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 112624 -7,7 -9425 -0,8 -890
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 53145 +6 +2987 -6,6 -3731
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 13147 +692,5 +11488 +139,3 +7654

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski elokuusta kaikissa maakunnissa. Suurinta lasku oli Keski-Pohjanmaalla (-5 %) ja pienintä Etelä-Savossa (-0,9 %). Suurin ero edellisvuoden syyskuuhun oli Pohjanmaalla (-15,9 %) ja Etelä-Karjalassa (-14,1 %). Keski-Suomessa, Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa ero edellisvuoteen oli alle 10 prosenttia ja muissa jotain tältä väliltä.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli suurimmassa osassa maakuntia edelliskuuta vähemmän. Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla saajia oli kuitenkin muutama enemmän kuin elokuussa. Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa saajila oli yli 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Muissa maakunnissa ero edellisvuoteen oli pienempi.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski hieman edelliskuusta Uudellamaalla. Muissa maakunnissa saajaruokakuntia oli hieman edelliskuuta enemmän. Suurin ero edelliskuuhun oli Pohjanmaalla (+4 %). Myös ero edellisvuoteen oli suurin Pohjanmaan maakunnassa (-7,9 %). Myös muissa maakunnissa saajia oli vähinään prosentin vähemmän kuin edellisvuoden syyskuussa.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi hieman Pohjois-Savossa, Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla, kun taas muissa maakunnissa saajia ja saajakotitalouksia oli edelliskuuta vähemmän. Kaikissa maakunnissa saajaruokakuntia ja saajia oli vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa maakunnissa edelliskuuta vähemmän. Suurin ero edelliskuuhun oli Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla (yli -16 prosenttia). Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Pohjanmaalla ja Keski-Suomeesa saajia oli vähemmän ja muissa maakunnissa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahaa saavien henkilöiden määrä vähintään kaksinkertaistui muissa maakunnissa Päijät-Hämettä lukuun ottamatta. Siellä kasvua oli vain 26,7 prosenttia. Pohjanmaalla saajien määrä yli nelinkertaistui ja Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla lähes nelinkertaistui.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvaa saavien 18–24-vuotiaiden määrä jatkoi selvää laskuaan elokuusta (naiset -13,1 %, miehet -9,2 %). Molemmissa ryhmissä saajia oli noin neljänneksen vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan yli 54-vuotiaiden miesten joukossa saajia oli hieman enemmän kuin elokuussa ja myös enemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 54 vuotiaiden naisten kohdalla saajamäärät pysyivät lähes samoina sekä edelliskuuhun että edellisvuoteen verrattuna. Muissa ikäryhmissä ero edelliskuuhun oli -1–4 prosenttia ja edellisvuoteen -7–13 prosenttia.

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä laski elokuusta kaikissa ikäryhmissä. Myös yrittäjien työmarkkinatuen kohdalla lasku edelliskuusta – ja ero edellisvuoteen – oli suurinta nuorimmassa ikäluokassa.

Myös perustoimeentulotuen kohdalla 18–24-vuotiaiden saajien määrä on laskenut eniten (naiset -10,9 %, miehet -7 %). Laskua elokuusta on myös 25–34- ja yli 54 vuotiaiden naisten ryhmässä. Sen sijaan 25–54-vuotiaiden miessaajien määrä on kasvanut vähintään 2,7 prosenttia elokuusta. Kaikissa ryhmissä yli 54-vuotiaita miehiä lukuun ottamatta saajia on kuitenkin edellisvuotta vähemmän.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski kaikissa ryhmissä edelliskuusta. Eniten laski 18–24-vuotiaiden naisten määrä (-11,4 %). Heidän joukossaan ero edellisvuoteen oli niin ikään suurin (+19,3 %). Kaikissa ikäryhmissä sairauspäivärahan saajia oli enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä vähintään kaksinkertaistui elokuusta kaikissa ryhmissä ja kolminkertaistui 35–44-vuotiaiden naisten joukossa.

Katso myös