Siirry sisältöön

Etuuksien saajat elokuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Sairauspäivärahan saajia oli elokuussa selvästi heinäkuuta enemmän. Muiden etuuksien saajamäärät olivat heinäkuuta pienempiä. Monessa etuudessa saajia on nyt saman verran tai paikoin jopa selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa.

Työttömyysturvan saajien määrän lasku jatkui, mutta hidastui hieman. Jos yrittäjien työmarkkinatuen saajia ei oteta huomioon, työttömyysturvan saajia oli saman verran kuin vuonna 2019 kuukausittain keskimäärin.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski yli 2 000 henkilöllä heinäkuusta, mutta saajia on edelleen lähes 20 000. Iso osa yrittäjistä on saanut työttömyysturvaa jo yli vuoden putkeen. Hallitus on esittänyt yrittäjien työttömyysturvaoikeuden jatkamista edelleen marraskuun loppuun asti.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä laski roimasti elokuussa, mikä johtuu veronpalautuksista. Saajakotitalouksia oli kuitenkin myös selvästi vähemmän verrattuna vuosien 2020 ja 2019 elokuihin, jotka niin ikään olivat yleisimpiä veronpalautuskuukausia. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että perustoimeentulotuen saajien määrä on jäämässä tänä vuonna pienemmäksi kuin se on kertaakaan ollut tuen siirryttyä Kelan toimeenpantavaksi. Erityisesti tukea saavien lapsiperheiden määrä on pienempi kuin aiempina vuosina.

Niin ikään yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä jatkoi edelleen laskuaan ja palasi lähelle vuoden 2019 keskimääräistä tasoa.

Tartuntatautipäivärahan saajia oli yli tuhat vähemmän kuin heinäkuussa, mutta päivärahan hakemusmäärät ovat jälleen syksyä kohti kasvaneet (ks. tarkemmin etuushakemukset-sivu), mikä todennäköisesti kasvattaa saajamääriä taas pian.

Etuuksien saajat elokuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (elokuu 2020) ero viime kuuhun (heinäkuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 228885 -10,7 -27368 -1 -2386
Työttömyysturva (uudet saajat) 7026 +1,8 +126 -6,4 -480
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 202472 -10,8 -24628 +0,1 +235
Yrittäjien työmarkkinatuki 19387 -12,9 -2866 -9,9 -2141
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 370053 -2,7 -10368 -2,2 -8294
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 6883 -33,8 -3519 +33 +1709
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 363170 -1,9 -6849 -2,7 -10003
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 172441 -10,2 -19643 -20,6 -44701
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 6296 -11,2 -797 -26,7 -2289
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 166145 -10,2 -18846 -20,3 -42412
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 118617 -9,1 -11914 -20,6 -30862
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 5103 -13,1 -771 -30 -2188
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 113514 -8,9 -11143 -20,2 -28674
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 56876 +14,1 +7011 +11,3 +5771
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 5493 +417,2 +4431 -16,8 -1108

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi heinäkuusta Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Kymenlaaksossa, Päijät-Hämeessa ja Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa saajia oli heinäkuuta vähemmän. Suurin ero heinäkuuhun oli Kainuussa (-3,9 %). Kaikissa maakunnissa saajia oli vähintään 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski kaikissa maakunnissa heinäkuusta. Suurinta suhteellinen lasku oli Varsinais-Suomessa (-31,2 %) ja pienintä Uudellamaalla (-2,1 %). Ero edellisvuden elokuuhun oli suurin Keski-Suomessa (-31,2 %) ja pienen Satakunnassa (-4,3 %).

Yleisen asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski heinäkuusta enimmillään lähes neljällä prosentilla (Pohjanmaa ja Lappi) ja vähimmillään 1,5 prosentilla (Uusimaa). Tukea saavia ruokakuntia oli vähintään 6 prosenttia edellisvuotta vähemmän Kainuun, Pohjanmaan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Lapin maakunnissa. Muissa maakunnissa ero edellisvuoteen oli pienempi.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksien määrä laski suhteellisesti eniten Pohjois-Pohjanmaalla (-24,5 %) ja vähiten Etelä-Savossa (-16,9 %). Ero vuoden takaiseen tilanteeseen oli suurin Pohjois-Karjalassa (-15,5 %) ja pienin Päijät-Hämeessä (-6,9 %).

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi heinäkuusta muissa maakunnissa Etelä-Savoa lukuun ottamatta. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Pirkanmaalla kasvua oli alle 5 prosenttia. Suurinta kasvu oli Etelä-Karjalassa (+36,4 %), Kymenlaaksossa (+26,4 %) ja Päijät-Hämeessä (+25,2 %). Kaikissa maakunnissa saajia oli enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrän muutoksessa oli suurta vaihtelua maakunnittain. Eniten saajien määrä laski heinäkuusta Keski-Pohjnamaalla (-80 %), kun taas Pohjois-Karjalassa se tuplaantui ja Pohjois-Savossa lähes tuplaantui.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski heinäkuusta eniten nuorimpien miesten (-5 %) ja nuorimpien naisten (-2,1 %) ryhmissä. Muissa ikäluokissa työttömyysturvaa saavien naisten määrä kasvoi, enimmillään 2,1 prosenttia. Miesten osalta pientä kasvua oli vain vanhimmassa ikäryhmässä (+0,5 %) ja muissa ikäryhmissä saajien määrä laski. Verrattuna edellisvuoteen nuorimman ikäluokan saajamäärät ovat laskeneet neljänneksellä, kun taas vanhimmassa miesten ikäryhmässä saajia on hieman enemmän (+2,4 %) kuin vuotta aiemmin.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski kaikissa ikäryhmissä heinäkuusta. Suurinta lasku oli 18–24-vuotiaiden naisten (-16,8 %) ja pienintä 25–34-vuotiaiden naisten (-7,4 %) joukossa. Kaikissa ikäryhmissä saajia oli myös vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 54-vuotiaiden ryhmissä ero edellisvuoteen oli alle 7 prosenttia ja muissa ryhmissä vähintään 14 prosenttia.

Perustoimeentulotuen saajia oli niin ikään edelliskuuta vähemmän kaikissa ikäryhmissä. Lasku oli suurinta (lähes -30 %) nuorimmassa ikäryhmässä ja pienintä (noin -15 %) vanhimmassa ikäryhmässä. Samoin ero edellisvuoteen mukaili pitkälti samaa jakoa: nuorimpia saajia oli selvästi ja vanhimpia vain hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi edelliskuusta kaikissa ikäluokissa. Suurinta kasvu oli nuorimmissa ikäluokissa (+17–18 %). Pienintä suhteellinen kasvu oli 45–54-vuotiaiden naisten ryhmässä (+5,3 %).

Tartuntatautipäivärahan saajia oli edelliskuuta enemmän vain nuorimmassa ikäluokassa (miehet +51,8 %, naiset +36,7 %). 25–34-vuotiaiden tartuntatautipäivärahaa saavien miesten määrä pysyi lähes ennallaan ja muissa ryhmissä saajien määrä laski selvästi.

Katso myös