Siirry sisältöön

Etuuksien saajat heinäkuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Kaikkien etuuksien saajamäärät olivat pienemmät heinäkuussa kuin kesäkuussa ja vain sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan saajia oli enemmän kuin vuotta aiemmin. Tartuntatautipäivärahan saajien määrä oli heinäkuussa kaksinkertainen edellisvuoden heinäkuuhun verrattuna, mutta kuitenkin puolet pienempi kuin kesäkuussa 2021.

Työttömyysturvan saajien määrä jatkoi tasaista laskuaan – saajia oli taas pari prosenttia vähemmän kuin edelliskuussa ja reilut 17 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä on niin ikään laskenut melko tasaisesti toukokuusta alkaen. Tukea maksettiin edelleen kuitenkin yli 21 500 henkilölle.

Perustoimeentulotuen saajien ja saajakotitalouksien määrä laski kesäkuusta 3 prosentilla ja saajia oli 11 prosenttia ja saajakotitalouksia 10 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Siinä missä edelliskesän lukemat olivat historiallisen korkeita, oli heinäkuussa tuen saajia vähemmän kuin minään heinäkuuna, jolloin tuki on ollut Kelan toimeenpantavana eli vuodesta 2017 alkaen.

Myös yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski edelleen lähes 12 000 kotitaloudella ja painui jo alle edellisvuoden heinäkuun saajamäärien.

Etuuksien saajat heinäkuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (heinäkuu 2020) ero viime kuuhun (kesäkuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 231271 -17,4 -48591 -2,1 -4890
Työttömyysturva (uudet saajat) 7506 -42,5 -5546 +15,4 +999
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 202237 -14,5 -34291 -2,4 -5040
Yrittäjien työmarkkinatuki 21528 -28,9 -8754 -3,8 -849
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 378347 -1,7 -6738 -3,2 -12374
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 5174 -48 -4779 -12,6 -743
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 373173 -0,5 -1959 -3 -11631
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 217142 -11,1 -27094 -3,1 -6835
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 8585 -22,7 -2519 -26,7 -3132
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 208557 -10,5 -24575 -1,7 -3703
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 149479 -9,8 -16267 -2,7 -4172
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 7291 -19,6 -1775 -29 -2981
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 142188 -9,2 -14492 -0,8 -1191
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 51105 +2,9 +1425 -6,1 -3330
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 6601 +105,1 +3383 -46,8 -5798

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski kesäkuusta muissa maakunnissa Kainuuta lukuun ottamatta, jossa se kasvoi alle prosentilla. Eniten laskua oli Etelä-Karjalan (-3,5 %) ja Etelä-Savon (-3,2 %) maakunnissa. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähintään 12,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä pysyi ennallaan Pirkanmaalla ja laski kesäkuusta kaikissa muissa maakunnissa. Yli 6 prosentin laskua saajamäärissä oli Keski-Suomessa, Keski-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä laski kaikissa maakunnissa vähintään kahdella (Uusimaa) ja enintään kuudella (Pohjanmaa) prosentilla. Kanta-Hämeessä saajaruokakuntia oli puoli prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Muissa maakunnissa tukea saavia ruokakuntia oli edellisvuotta vähemmän.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia oli heinäkuussa kesäkuuta vähemmän muissa maakunnissa paitsi Kainuussa, jossa niitä oli pari enemmän. Henkilömäärällä mitattuna saajia oli kuitenkin Kainuussakin vähemmän kuin edelliskuussa. Suurinta lasku saajakotitalouksien määrässä kesäkuusta oli Lapissa (-5,5 %) ja Pohjois-Karjalassa (-5,1 %). Ero edellisvuoden heinäkuuhun oli suurin Pohjois-Karjalassa (-13,9 %). Myös Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Satakunnassa saajakotitalouksia oli yli 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski kesäkuusta kaikissa maakunnissa. Suurinta lasku oli Etelä-Pohjanmaalla (-15,2 %) ja pienintä Etelä-Savossa (-1,2 %). Keski-Suomessa, Kainuussa, Etelä-Karjalassa, Uudellamaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Päijät-Hämeessä saajia oli vähemmän ja muissa maakunnissa enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi kesäkuusta Kainuussa 21 prosentilla ja laski muissa maakunnissa. Suurinta lasku oli Etelä-Karjalassa (-63,3 %).

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi kesäkuusta 18–24-vuotiaiden miesten joukossa vajaalla 2 prosentilla ja laski muissa ryhmissä. Suurinta (-3,8 %) lasku oli 25-34-vuotiaiden miesten joukossa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski edelliskuusta kaikissa ryhmissä. Suurinta lasku oli 18–24-vuotiaiden naisten ryhmässä (-16 %) ja pienintä yli 54-vuotiaiden naisten joukossa (-0,9 %). Myös verrattuna edellisvuoteen näyttää siltä, että nuorten yrittäjien työtilanne on kohentunut vanhempia yrittäjiä paremmin.

Perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä laski kaikissa ikäluokissa kesäkuusta. Pienintä lasku oli nuorimmassa ikäluokassa (noin -2 %) ja suurinta 35–54-vuotiaiden naisten ikäluokissa (noin -4 %). Vain yli 54-vuotiaiden miesten joukossa saajia oli hieman edellisvuoden heinäkuuta enemmän. Nuorimmassa ikäluokassa saajia oli yli 16 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski kaikissa ikäryhmissä edelliskuusta. Pienintä lasku oli 18–24-vuotiaiden miesten (-1,9 %) ja suurinta 45–54-vuotiaiden miesten (-9,3 %) joukossa.

Tartuntatautipäivärahan saajia oli kaikissa ikäluokissa edelliskuuta vähemmän. Muissa ikäluokissa laskua edelliskuusta oli vähintään 43 prosenttia, kun taas nuorimmassa 18–24-vuotiaiden ikäluokassa lasku oli vähäisempää: miesten joukossa vain -0,5 ja naisilla -21,5 prosenttia.

Katso myös