Siirry sisältöön

Etuuksien saajat kesäkuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä kasvoi toukokuusta 5 prosentilla, mikä oli odotettavaa, sillä tuen saajien määrä kasvaa aina kesäisin. Saajia oli kuitenkin 11 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa – jolloin tukea saikin ennätysmäärä ihmisiä – mutta myös selvästi vähemmän kuin vuosien 2017–2019 kesäkuussa.

Työttömyysturvan saajien määrä jatkoi laskuaan parilla prosentilla. Ero edellisvuoden kesäkuuhun oli lähes -18 prosenttia, mutta saajia oli kuitenkin edelleen enemmän kuin ennen pandemian alkua.

Yrittäjien työmarkkinatukea maksettiin kesäkuussa yli 22 000 henkilölle eli noin tuhannelle vähemmän kuin toukokuussa. Edellisvuoden kesäkuussa saajia oli yli 9 000 enemmän.

Yleistä asumistukea maksettiin kesäkuussa alle 400 000 ruokakunnalle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020 lokakuun. Tukea saavia ruokakuntia oli kuitenkin hieman enemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski toukokuusta vajaalla parilla prosentilla ja saajia oli niin ikään pari prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä laski toukokuusta yli viidenneksellä, mutta oli selvästi edelliskesäkuuta korkeampi. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä laski juhannusviikkoon asti, mutta on sittemmin taas kasvanut tartuntamäärien jälleen lisäännyttyä.

Etuuksien saajat kesäkuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (kesäkuu 2020) ero viime kuuhun (toukokuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 236161 -17,7 -50828 -1,9 -4570
Työttömyysturva (uudet saajat) 6507 -69,6 -14930 +5,7 +352
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 207277 -11,4 -26721 -1,9 -3941
Yrittäjien työmarkkinatuki 22377 -29,1 -9177 -4,2 -981
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 390721 +0,6 +2313 -2,5 -9815
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 5917 -50,3 -5979 -8,8 -568
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 384804 +2,2 +8292 -2,3 -9247
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 223977 -11,1 -27850 +4,8 +10248
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 11717 -36 -6604 +52 +4007
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 212260 -9,1 -21246 +3 +6241
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 153651 -9,3 -15780 +6,4 +9290
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 10272 -33,7 -5210 +64 +4010
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 143379 -6,9 -10570 +3,8 +5280
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 54435 -1,9 -1055 -1,7 -940
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 12399 +233,9 +8686 -21,3 -3362

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski toukokuusta kaikissa maakunnissa Keski-Suomea lukuun ottamatta. Siellä saajien määrä nousi hieman. Saajien määrä laski yli kolmella prosentilla Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla sekä Etelä-Savossa, muissa lasku oli vähäisempää. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähintään 13 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa.

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä laski muissa maakunnissa lukuun ottamatta Pohjois-Savoa, jossa se kasvoi parilla henkilöllä. Suurin suhteellinen pudotus saajien määrässä oli Varsinais-Suomessa, jossa saajia oli lähes 9 prosenttia vähemmän kuin toukokuussa. Ero edelliskesäkuuhun oli suurin Keski-Pohjanmaalla (-38,7 %) ja pienin Uudellamaalla (-23,7 %).

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä laski vähintään 1,5 prosentilla kaikissa maakunnissa. Suurinta lasku oli Pohjanmaalla (-5,7 %). Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla ruokakuntia oli 1–3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa. Muissa maakunnissa saajaruokakuntia oli edelliskesäkuuta vähemmän.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi toukokuusta kaikissa maakunnissa. Eniten kasvua oli Pohjois-Pohjanmaalla (+10,3 %), Pohjois-Karjalassa (+9,5 %) ja Lapissa (+9,1 %), vähiten Etelä-Pohjanmaalla (+3,4 %). Kanta-Hämeessä saajaruokakuntia oli 5,7 prosenttia vähemmän ja muissa maakunnissa vähintään 8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden kesäkuussa.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski toukokuusta suurimmassa osassa maakunnista, mutta suurimmassa osassa maakunnista saajia oli edelliskesää enemmän. Edelliskuusta kasvua oli eniten Kainuussa (+10,9 %) ja Pohjois-Karjalassa (+6,5 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+6,2 %) ja edellisvuodesta Keski-Pohjanmaan (+11,5 %) ja Lapin (+9,4 %) maakunnissa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä moninkertaistui toukokuusta Keski-Pohjanmaalla ja kasvoi myös Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa, Päijät-Hämeessä, Lapissa ja Pirkanmaalla. Muissa maakunnissa saajia oli edelliskuuta vähemmän.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajia oli kaikissa ikäluokissa toukukuuta vähemmän. Suurin ero (noin -3 %) edelliskuuhun verrattuna oli 18–34-vuotiaiden miesten joukossa ja pienin (enintään -0,3 %) yli 34-vuotiaiden naisten joukossa. Kaikissa ryhmissä saajia oli myös edelliskesäkuuta vähemmän. Erityisesti 18–24-vuotiaita työttömyysturvan saajia oli selvästi (miehiä -29,9 %, naisia -38,9 %) vähemmän kuin vuoden 2020 kesäkuussa. Vanhimmassa yli 54-vuotiaiden ikäluokassa ero edellisvuoteen oli miesten osalta vain -1,3 ja naisten osalta -3,8 prosenttia.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli niin ikään kaikissa ikäryhmissä edelliskuuta ja edellisvuotta vähemmän.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi toukokuusta erityisesti nuorimmassa ikäluokassa, naisten joukossa kasvua oli +30,6 % ja miesten +22,2 %. Myös 25–34-vuotiaiden saajien määrä kasvoi 4–5 prosentilla toukokuusta. Nuorten tuen saajien määrän kasvu on tyypillistä kesäkuukausille, kun opinnot päättyvät tai ovat tauolla. Kaikkien yli 34-vuotiaiden tuen saajien määrä sen sijaan laski hieman.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi edelliskuusta 18–24-vuotiaiden miesten (+4,3 %) ja naisten (+1 %) ja hieman myös 45–54-vuotiaiden miesten (+0,3 %) joukossa ja laski muissa ryhmissä. Saajia oli edellisvuoden kesäkuuta enemmän 18–44-vuotiaiden naisten joukossa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä laski edelliskuusta yli 30 prosentilla 18–34-vuotiaiden miesten ryhmissä. Muissa ryhmissä laskua oli vähintään 12 prosenttia.

Katso myös