Siirry sisältöön

Etuuksien saajat toukokuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Sairauspäivärahan ja tartuntatautipäivärahan saajien määrät kasvoivat 12 prosentilla huhtikuusta. Muiden etuuksien saajia oli toukokuussa edelliskuuta vähemmän.

Työttömyysturvaa maksettiin toukokuussa 240 700 henkilölle, mikä on 34 300 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 4 200 vähemmän kuin huhtikuussa.

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä niin ikään laski hieman ja saajia oli myös neljänneksen vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa. Yrittäjien työmarkkinatukioikeutta jatkettiin edelleen syyskuun 2021 loppuun asti.

Yleistä asumistukea saavia ruokakuntia oli lähes 3 000 ruokakuntaa vähemmän kuin huhtikuussa, mutta kuitenkin yli 14 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä laski noin 2 prosentilla ja tukea saavia henkilöitä oli 10 prosenttia vähemmän ja kotitalouksia 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden toukokuussa.

Etuuksien saajat toukokuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (toukokuu 2020) ero viime kuuhun (huhtikuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 240731 -12,5 -34279 -1,7 -4234
Työttömyysturva (uudet saajat) 6155 -76,7 -20220 +10,9 +606
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 211218 -2,7 -5900 -1,8 -3924
Yrittäjien työmarkkinatuki 23358 -25,9 -8159 -3,8 -916
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 400536 +3,7 +14331 -0,7 -2953
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 6485 -44,6 -5217 -15,4 -1177
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 394051 +5,2 +19548 -0,4 -1776
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 213729 -10,1 -23932 -2,2 -4761
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 7710 -48,8 -7359 -10,1 -867
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 206019 -7,4 -16573 -1,9 -3894
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 144361 -6,9 -10679 -1,7 -2479
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 6262 -42,3 -4591 -7,3 -490
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 138099 -4,2 -6088 -1,4 -1989
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 55375 -3,8 -2167 +11,7 +5813
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 15761 +702,5 +13797 +11,8 +1667

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski eniten Keski-Pohjanmaan (-3,5 %) ja Pohjanmaan (-3,2 %) maakunnissa. Kainuussa tukea sai kaksi henkilöä enemmän kuin huhtikuussa. Muissa maakunnissa saajien määrä laski 1-2 prosentilla. Kaikissa maakunnissa saajia oli vähintään 9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 toukokuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä väheni kaikissa maakunnissa. Suhteellisesti eniten laskua oli Etelä-Savossa (-12,5 %) ja vähiten Uudellamaalla (-0,4 %).

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä laski kaikissa maakunnissa. Alle prosentin muutos tapahtui Uudellamaalla, Keski-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä ja vähintään kahden prosentin muutos Etelä-Karjalassa ja Pohjanmaalla. Kainuussa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa ja Pohjois-Karjalassa tukea saavia ruokakuntia oli vähemmäen kuin edellisvuonna samaan aikaan.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä pysyi ennallaan Keski-Pohjanmaalla ja laski muissa maakunnissa. Eniten suhteellista laskua oli Pohjanmaan (-4,3 %) ja Kainuun (-3,7 %) maakunnissa.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski hieman Kymenlaaksossa (-1,5 %), kun taas muissa maakunnissa saajien määrä kasvoi vähintään 5 prosentilla. Suurinta kasvu oli Varsinais-Suomessa (+27 %), Etelä-Savossa (+24,7 %) ja Satakunnassa (+24,2 %).

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä laski edelliskuusta Pohjanmaan, Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan, Pohjojis-Karjalan, Satakunnan sekä Lapin maakunnissa ja kasvoi muissa maakunnissa. Eniten päivärahan saajien määrä kasvoi Päijät-Hämeessä, jossa saajia oli 80 prosenttia enemmän kuin huhtikuussa.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä pysyi ennallaan yli 54-vuotiaiden naisten joukossa, muissa ryhmissä saajien määrä laski huhtikuusta. Eniten suhteellista laskua oli 18–24-vuotiaiden miesten (-4,5 %) ja 18–24-vuotiaiden naisten (-2,5 %) ryhmissä. Samassa ikäryhmässä ero viime vuoteen oli myös suurin: miesten osalta -19,6 % ja naisten osalta -30,8 %. Edellisvuotta enemmän tuen saajia oli vain yli 54-vuotiaiden miesten joukossa (+2,4 %).

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä pieneni kaikissa ikäryhmissä. Eniten laskua oli 18–24-vuotiaiden (-8,5 %) ja 45–54-vuotiaiden (-5,1 %) miesten joukossa.

Perustoimeentulotuen saajia oli niin ikään huhtikuuta vähemmän kaikissa ikäryhmissä. Suurinta lasku oli yli 54 vuotiaiden naisten (-3 %) ja miesten (-2,6 %) ryhmissä. Toisaalta ne olivat ainoat ryhmät, joissa saajia oli edellisvuoden toukokuuta enemmän, joskin vain prosentin enemmän.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi kaikissa ikäryhmissä. Miesten joukossa suhteellisesti eniten kasvoi 25–34-vuotiaiden saajien määrä (+9,2 %). Naisten osalta kaikissa ikäryhmissä kasvu oli vähintään 10 prosenttia ollen suurinta 35–44-vuotiaiden naisten joukossa (+16,6 %).

Niin ikään tartuntatautipäivärahan saajien joukossa kaikkien naissaajien määrä kasvoi vähintään 11 prosentilla. Suurinta kasvu oli 45–54-vuotiaiden naisten joukossa (+26,8 %). Miesten joukossa eniten kasvua edelliskuusta oli 35–44-vuotiaiden saajien määrässä (+7,4 %), kun taas 18–24-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden saajien määrä laski 2–3 prosentilla.

Katso myös