Siirry sisältöön

Etuuksien saajat huhtikuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Työttömyysturvaa sai huhtikuussa noin 245 000 henkilöä, mikä on 13 000 saajaa enemmän kuin vuotta aiemmin ja reilut 4 000 vähemmän kuin maaliskuussa. Ero edellisvuoteen selittynee yrittäjien työmarkkinatuen saajilla, sillä heitä oli huhtikuussa edelleen yli 24 000. Tukea maksettiin ensimmäistä kertaa vuoden 2020 huhtikuussa, mutta silloin saajia oli vielä alle 10 000.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä kasvoi edelliskuusta noin 700 ruokakunnalla. Ero edellisvuoden huhtikuuhun on huomattava. Tukea saavia ruokakuntia on nyt lähes 24 000 enemmän.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi hieman maaliskuusta, mutta saajia ja saajakotitalouksia oli kuitenkin selvästi vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski maaliskuusta lähes 4 000 henkilöllä ja saajia oli neljänneksen vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä laski edelliskuusta ensimmäistä kertaa sitten kesän. Etuutta maksettiin kuitenkin edelleen yli 14 000 henkilölle. Myös hakemuksia saapuu edelleen viikoittain yli 4 000 kappaletta.

Etuuksien saajat huhtikuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (huhtikuu 2020) ero viime kuuhun (maaliskuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 244965 +5,6 +13068 -1,8 -4461
Työttömyysturva (uudet saajat) 5549 -68,1 -11868 -26,1 -1961
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 215142 +4,4 +9105 -1,4 -3040
Yrittäjien työmarkkinatuki 24274 +187,5 +15831 +2,3 +540
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 403489 +6,3 +23756 +0,2 +685
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 7662 -9,6 -810 +3 +224
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 395827 +6,6 +24566 +0,1 +461
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 218490 -6 -14013 +0,4 +813
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 8577 -46,5 -7447 -8,5 -795
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 209913 -3 -6566 +0,8 +1608
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 146840 -3 -4472 +0,4 +648
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 6752 -39,3 -4364 -8,9 -656
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 140088 -0,1 -108 +0,9 +1304
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 49562 -23,9 -15536 -7,1 -3786
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 14094 +2233,4 +13490 -15,4 -2560

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelliskuusta kaikissa maakunnissa 1–5 prosentilla. Uuttamaata (+5,7 %) lukuun ottamatta saajia oli myös edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Suurimmillaan ero vuoteen 2020 oli Kainuussa (-12,7 %).

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi edelliskuusta erityisesti Varsinais-Suomessa (+8,9 %), Etelä-Savossa (+7,3 %) ja Pirkanmaalla (+6,9 %). Kymenlaaksossa, Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa saajia oli muutama vähemmän kuin edelliskuussa ja Kainuussa saajien määrä pysyi ennallaan.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrän muutokset edelliskuusta olivat maakunnittain tarkasteltuna pieniä. Hieman edellisvuotta vähemmän saajaruokakuntia oli Kainuussa ja Etelä-Savossa.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia ja henkilöitä oli kaikissa maakunnissa vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa. Edelliskuusta saajien määrä kasvoi yli prosentilla Keski-Pohjanmaan, Etelä- ja Pohjois-Karjalan ja Uudenmaan maakunnissa ja laski yli prosentilla Etelä- ja Pohjois-Savossa, Satakunnassa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Muissa maakunnissa muutokset olivat pienempiä.

Sairauspäivärahan saajia oli Kymenlaaksoa ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta selvästi (4–17 prosenttia) vähemmän kuin edelliskuussa. Kymenlaaksossa saajien määrä sen sijaan hieman kasvoi (+1,4 %).

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kaksinkertaistui maalikuusta Etelä-Karjalassa. Myös Päijät-Hämeessä ja Etelä-Savossa saajia oli hieman maaliskuuta enemmän. Muissa maakunnissa saajien määrä laski.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelliskuusta kaikissa ikäryhmissä. Eniten laskua oli 18–24-vuotiaiden miesten joukossa (-4,8 %). Myös 25–34-vuotiaiden miesten sekä 18–35-vuotiaiden naisten joukossa laskua edelliskuusta oli yli 2 prosenttia.

Yrittäjien työmarkkinatukea saavien henkilöiden määrä kasvoi edelliskuusta hieman kaikissa ikäryhmissä. Eniten kasvua oli 18–24-vuotiaiden miesten (+8,4 %) ja 25–34-vuotiaiden naisten (+3,7 %) joukossa.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi maaliskuusta kaikissa muissa naisten ikäryhmissä paitsi 25–34-vuotiaiden joukossa. Miesten joukossa kasvoi vain yli 54-vuotiaita saajia oli maaliskuuta enemmän. Kaikkiaan yli 54-vuotiaita saajia oli jonkin verran enemmän kuin vuotta aiemmin, kun taas muissa ikäluokissa saajia oli hieman vähemmän kuin vuosi sitten.

Sairauspäivärahan saajia oli huhtikuussa kaikissa ikäryhmissä vähemmän kuin maaliskuussa ja vähemmän kuin edellisvuoden huhtikuussa.

Tartuntatautipäivärahan saajia oli edelliskuuta enemmän vain 18–24-vuotiaiden miesten joukossa (+3,8 %). Muissa ikäryhmissä laskua edelliskuusta oli 9–22 prosenttia.

Katso myös