Siirry sisältöön

Etuuksien saajat maaliskuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi maaliskuussa, jolloin tiukemmat rajoitukset astuivat voimaan jälleen monin paikoin. Työttömyysturvan saajia oli maaliskuussa 2021 kaikkiaan lähes yli 249 000, mikä on yli 37 000 saajaa enemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa ja yli 11 000 enemmän kuin helmikuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi helmikuusta 11 prosentilla ja tukea maksettiin lähes 24 000 henkilölle. Yrittäjien tukioikeutta on nyt jatkettu edelleen kesäkuun loppuun asti.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia. Tukea saavia ruokakuntia on 7 prosenttia eli hieman yli 26 000 ruokakuntaa enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien ja henkilöiden määrä kasvoi helmikuusta 1–2 prosentilla. Tukea saavat kotitaloudet ovat viime vuotta yleisemmin yksin asuvien kotitalouksia ja harvemmin lapsiperheitä, joten tuensaajia on hieman vähemmän ja tukea saavia kotitalouksia hieman enemmän kuin edellisvuonna.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi selvästi helmikuusta, mutta saajia oli hieman vähemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa.

Tartuntatautipäivärahaa maksettiin maaliskuussa lähes 17 000 henkilölle. Saajien määrä kasvoi helmikuusta 40 prosentilla. Tartuntatautipäivärahaa on maksettu vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana yhteensä jo yli 37 000 henkilölle, kun sitä koko viime vuoden aikana maksettiin 27 000 henkilölle.

Etuuksien saajat maaliskuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (maaliskuu 2020) ero viime kuuhun (helmikuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 249426 +17,7 +37496 +4,7 +11137
Työttömyysturva (uudet saajat) 7510 -11 -930 +1,6 +116
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 218182 +7,2 +14692 +4,1 +8629
Yrittäjien työmarkkinatuki 23734 +23734 +11,2 +2392
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 402804 +7 +26459 0 +61
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 7438 -2,1 -156 +5,5 +387
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 395366 +7,2 +26615 -0,1 -326
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 217677 -1,7 -3704 +1,4 +3077
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 9372 -21,4 -2550 +0,9 +82
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 208305 -0,6 -1154 +1,5 +2995
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 146192 +1,3 +1811 +1,9 +2714
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 7408 -14,2 -1226 +2,6 +188
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 138784 +2,2 +3037 +1,9 +2526
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 53348 -1,7 -907 +11,9 +5667
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 16654 +25521,5 +16589 +40,6 +4812

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa vähintään 3 prosentilla. Suurinta kasvu oli Keski-Pohjanmaan (+6,7 %), Uudenmaan (+4,8 %), Etelä-Karjalan (+4,5 %) maakunnissa. Kymenlaakson, Etelä-Savon, Kainuun, Pohjois- ja Etelä-Karjalan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa saajia oli vuoden 2020 maaliskuuta vähemmän.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi helmikuusta kaikissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Varsinais-Suomessa (+26,9 %). Myös Satakunnassa, Keski-Suomessa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Uudellamaalla tukea saavien yrittäjien määrä kasvoi yli 10 prosenttia.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä pysyi kaikissa maakunnissa lähes ennallaan. Muissa paitsi Kainuun ja Etelä-Savon maakunnissa saajaruokakuntia oli viime vuotta enemmän. Ero viime vuoteen oli suurimmillaan Uudellamaalla, jossa tukea saavia ruokakuntia oli maaliskuussa yli 14 000 (eli yli 11 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi helmikuusta kaikissa maakunnissa Päijät-Hämettä lukuun ottamatta. Eniten saajaruokakuntien määrä kasvoi helmikuusta Lapissa (+3,9 %). Myös Etelä- ja Pohjois-Savossa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla saajien määrä kasvoi yli 3 prosentilla. Viime vuotta enemmän saajaruokakuntia oli kuitenkin vain Uudenmaan, Lapin, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Sen sijaan tukea saavia henkilöitä oli viime vuotta enemmän vain Uudellamaalla.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa maakunnissa helmikuuta enemmän. Eniten saajien määrä kasvoi Keski-Suomessa (+26,6 %), Pohjois-Savossa (+26,5 %) ja Etelä-Savossa (+24,1 %). Pienintä kasvu oli Keski-Pohjanmaalla (+3,3 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+3,7 %).

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi helmikuusta erityisesti Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Helmikuuta vähemmän saajia oli vain Päijät-Hämeessä ja Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

HUOM. Ikäryhmätarkastelun nuorin ikäluokka on muutettu 1.4.2021 kattamaan vain 18–24-vuotiaat, kun aiemmin se sisälsi myös muut alle 25-vuotiaat. Alle 18-vuotiaat ovat edelleen mukana kokonaistarkastelussa. Eniten vaikutusta muutoksella on perustoimeentulotuen nuorimman ikäluokan saajamääriin. Aiempi luokittelu oli käytössä tilannekatsauksissa, jotka on kirjoitettu ennen 1.4.2021.

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi helmikuusta kaikissa ikäluokissa. Eniten kasvua oli 18–24-vuotiaiden naisten (+7 %) ja vähiten samanikäisten miesten (+3 %) ryhmässä. Edellisvuoden maaliskuuhun verrattuna ero oli suurin yli 54-vuotiaiden miesten (+29,7 %) ja samanikäisen naisten (+27,4 %) joukossa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi vähintään 9 prosentilla kaikissa ryhmissä. Eniten (+17,7 %) kasvoi tukea saaneiden 18–24-vuotiaiden naisten määrä.

Perustoimeentulotuen saajia oli kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin helmikuussa. Eniten (+4,1 %) kasvoi yli 54-vuotiaiden tuen saajien määrä. Viime vuoden maaliskuuta vähemmän saajia oli 25–34-vuotiaiden naisten sekä kaikkien 45–54-vuotiaiden joukossa.

Sairauspäivärahaa saavien henkilöiden määrä kasvoi helmikuusta vähintään 7 prosentilla kaikissa ikäryhmissä. Eniten kasvua oli 18–24-vuotiaiden (+18,1 %) ja 25–34-vuotiaiden (+16,4 %) sairauspäivärahaa saavien naisten määrässä.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi helmikuusta eniten (+47,6 %) 35–44-vuotiaiden miesten ryhmässä. Myös 18–35-vuotiaiden miesten ja 25–44-vuotiaiden naisten tartuntatautipäivärahaa saavien määrä kasvoi helmikuusta vähintään 44 prosentilla. Saajien määrä kasvoi kaikissa ryhmissä vähintään viidenneksellä.

Katso myös