Siirry sisältöön

Etuuksien saajat helmikuussa 2021

Kategoriat: kuukausiraportti

Helmikuussa 2021 työttömyysturvaa sai kaikkiaan yli 33 400 henkilöä enemmän kuin helmikuussa 2020. Saajia oli hieman vähemmän kuin vuoden ensimmäisenä kuukautena. Yrittäjien työmarkkinatuen saajia oli 21 300, mikä on niin ikään hieman vähemmän kuin tammikuussa.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on pysynyt hyvin tasaisena 402 000–403 000 ruokakunnassa marraskuusta lähtien.

Perustoimeentulotukea saavia kotitalouksia oli noin 3 000 enemmän kuin edelliskuussa ja vuotta aiemmin. Tukea saavien henkilöiden määrä sen sijaan on hieman pienempi kuin edellisvuoden helmikuussa. Tämä johtuu siitä, että kotitalouksien joukossa on nyt selvästi enemmän yksin asuvien kotitalouksia kuin vuoden 2020 helmikuussa. Tukea saavien useamman hengen kotitalouksien määrä sen sijaan on hieman laskenut.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski 8 prosentilla tammikuusta. Saajia oli helmikuussa saman verran kuin vuotta aiemmin. Tartuntatautipäivärahan saajien määrä jatkoi edelleen kasvuaan ja sitä maksettiin helmikuussa jo lähes 12 000 henkilölle.

Etuuksien saajat helmikuussa 2021
saajat ero vuodentakaiseen (helmikuu 2020) ero viime kuuhun (tammikuu 2021)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 238289 +16,3 +33446 -1,1 -2621
Työttömyysturva (uudet saajat) 7394 -10,3 -853 +13 +849
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 209553 +6,6 +12957 -1,1 -2437
Yrittäjien työmarkkinatuki 21342 +21342 -4,6 -1033
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 402743 +7,3 +27530 +0,1 +463
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 7051 -7,6 -580 -5 -375
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 395692 +7,6 +28110 +0,2 +838
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 214600 -0,6 -1328 +2 +4132
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 9290 -19,3 -2222 +16,4 +1308
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 205310 +0,4 +894 +1,4 +2824
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 143478 +2,2 +3085 +2,2 +3034
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 7220 -11,4 -927 +12,4 +796
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 136258 +3 +4012 +1,7 +2238
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 47681 +0,5 +238 -7,9 -4066
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 11842 +169071,4 +11835 +23,7 +2268

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä pysyi suurimmassa osassa maakunnista hyvin lähellä tammikuun saajamääriä. Suurin suhteellinen muutos oli Pohjanmaalla, jossa saajia oli 2 prosenttia vähemmän kuin tammikuussa. Sen sijaan useammassa maakunnassa oli vähemmän saajia kuin edellisvuoden helmikuussa. Näitä maakuntia olivat Kainuu, Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pohjois- ja Etelä-Karjala ja Pohjois-Pohjanmaa. Uudellamaalla saajia sen sijaan oli yli 15 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi tammikuusta yli 3 prosentilla Lapissa. Sen sijaan Pohjois-Savon, Varsinais-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa tukea saavien määrä laski tammikuusta 12–18 prosentilla.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrässä ei tapahtunut suuria muutoksia missään maakunnassa. Kaikissa maakunnissa tukea saavia ruokakuntia oli viime vuotta enemmän. Uudellamaalla ero viime vuoteen oli suurin, yli 11 prosenttia (noin 14 000 ruokakuntaa).

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi hieman tammikuusta kaikissa maakunnissa. Suurinta kasvu oli Pohjanmaan (+6 %) ja Etelä-Pohjanmaan (+5 %) maakunnissa. Suurin ero vuoden helmikuuhun oli Uudellamaalla, jossa tukea saavia kotitalouksia oli helmikuussa 6 prosenttia vuoden 2020 helmikuuta enemmän.

Sairauspäivärahan saajia oli suurimmassa osassa maakunnista selvästi vähemmän tai saman verran kuin edelliskuussa. Lapissa kasvua edelliskuusta oli kuitenkin 5 prosenttia.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä laski tammikuusta Satakunnan, Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kymenlaakson maakunnissa. Muissa maakunnissa saajia oli edelliskuuta enemmän.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski hieman tammikuusta kaikissa ikäryhmissä. Eniten (-4 %) laski alle 25-vuotiaiden tukea saavien miesten määrä. Kaikissa ryhmissä tuensaajia oli kuitenkin vähintään 10 prosenttia edellisvuotta enemmän. Suurin ero (+26–27 %) vuoden 2020 helmikuun saajamääriin oli yli 54-vuotiaiden ikäryhmässä.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä niin ikään laski edelliskuusta kaikissa ikäryhmissä. Suurinta (-11–12 %) lasku oli alle 25-vuotiaiden ikäryhmissä.

Perustoimeentulotuen saajia oli kaikissa ikäryhmissä 1–3 prosenttia enemmän kuin tammikuussa. 25–44- ja yli 54-vuotiaiden miesten sekä 35–44-vuotiaiden naisten ryhmissä saajia oli niin ikään 1–3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden helmikuussa. Muissa ikäryhmissä saajia oli saman verran tai hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajien määrä laski edelliskuusta kaikissa ikäryhmissä. Eniten laskua oli 25–44-vuotiaiden naisten joukossa. Samassa joukossa saajia oli kuitenkin vähintään 4 prosenttia enemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa. Myös 25–34-vuotiaita sairauspäivärahaa saavia miehiä oli 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan 35–54-vuotiaiden miesten joukossa saajia oli 4–5 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi melko tasaisesti 20–30 prosentilla tammikuusta kaikissa ikäryhmissä. Tukea saivat erityisesti 25–44-vuotiaat.

Katso myös