Siirry sisältöön

Etuuksien saajat joulukuussa

Kategoriat: kuukausikatsaus

Joulukuussa 2020 kaikkien seuraamiemme Kelan etuuksien saajamäärät kasvoivat edelliskuusta ja saajia oli kaikissa etuuksissa enemmän kuin vuoden 2019 joulukuussa.

Koko syksyn jatkunut laskusuunta työttömyysturvan saajien määrässä pysähtyi ja saajia oli joulukuussa yli 5 000 saajaa marraskuuta enemmän, mikä johtunee loppuvuodesta tiukentuneista rajoituksista. Yrittäjien työmarkkinatuen tarve kasvoi noin tuhannella saajalla marraskuuhun verrattuna.

Yleisen asumistuen saajien määrä kasvoi marraskuusta vain vähän – 260 ruokakunnalla – ja perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä 3 210 kotitaloudella.

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi marraskuusta selvästi –4 410 saajalla – ja tartuntatautipäivärahan saajien määrä nousi jälleen uusiin ennätyslukemiin, kun sitä maksettiin joulukuussa yli 8 400 henkilölle.

Etuuksien saajat joulukuussa 2020
saajat ero vuodentakaiseen (joulukuu 2019) ero viime kuuhun (marraskuu 2020)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 241304 +19,5 +39325 +2,2 +5230
Työttömyysturva (uudet saajat) 5448 -20,9 -1440 -3,8 -213
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 213834 +9,6 +18743 +2,1 +4326
Yrittäjien työmarkkinatuki 22022 +5,3 +1117
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 215189 +5,5 +11283 +2 +4130
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 9183 +5,8 +502 +0,1 +11
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 206006 +5,5 +10781 +2 +4119
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 143905 +7,6 +10194 +2,3 +3210
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 7167 +11,8 +757 +2,1 +146
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 136738 +7,4 +9437 +2,3 +3064
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 56560 +2,6 +1414 +8,5 +4410
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 8404 +64546,2 +8391 +81,6 +3775

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä oli hieman marraskuuta pienempi Etelä-Savon, Pohjanmaan, Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen maakunnissa. Muissa maakunnissa saajia oli marraskuuta enemmän. Eniten kasvua (+4%) oli Etelä-Pohjanmaalla.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi kaikissa maakunnissa Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta, jossa se hieman laski (-2%). Eniten saajien määrä kasvoi Päijät-Hämeessä (+11%) ja Kanta-Hämeessä (+10%).

Perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä pysyi ennallaan Etelä-Pohjanmaalla ja kasvoi marraskuusta kaikkialla muualla. Eniten tukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi Kainuussa, jossa niitä oli 5 prosenttia edelliskuuta enemmän. Kainuussa ero edellisvuoden saajakotitalouksien määrään oli kuitenkin pienin (+0,5%). Uudellamaalla tukea saavia kotitalouksia oli 11 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Sairauspäivärahan saajia oli edelliskuuta vähemmän vain Etelä-Pohjanmaalla, jossa ns. saajapiikki oli marraskuussa. Eniten (yli 22%) sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnissa.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi marraskuusta eniten Pohjois-Pohjanmaan (+202%), Lapin (+197%) ja Satakunnan (+190%) maakunnissa. Myös muissa maakunnissa Etelä-ja Pohjois-Karjalaa ja Keski-Pohjanmaata lukuun ottamatta tartuntatautipäivärahan saajia oli enemmän kuin marraskuussa.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntia oli kaikissa maakunnissa edellisvuotta enemmän, mutta aikalailla saman verran kuin marraskuussa.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä kasvoi marraskuusta kaikissa ikäryhmissä. Eniten kasvoi alle 25-vuotiaiden saajien määrä (miehet +4%, naiset +3%) ja pienintä (+1%) kasvu oli 45–54-vuotiaiden naisten joukossa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä kasvoi marraskuusta vähintään 10 prosentilla alle 25-vuotiaiden joukossa ja muissakin ryhmissä kasvua oli vähintään 3 prosenttia. Määrällisesti eniten yrittäjien työmarkkinatuen saajia on yli 54-vuotiaiden miesten ryhmässä.

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi marraskuusta eniten yli 54-vuotiaiden naisten joukossa (+3%). Muissa ryhmissä saajien määrä kasvoi 1–2%. Kaikissa ryhmissä oli enemmän saajia kuin vuoden 2019 joulukuussa. Suurimmillaan (+9%) ero oli 25–44-vuotiaiden miesten joukossa.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa ikäryhmissä vähintään 3 prosenttia enemmän kuin marraskuussa. Eniten (yli 11%) edelliskuusta kasvoi sairauspäivärahaa saavien 25–44-vuotiaiden naisten määrä. Samassa joukossa ero edelliseen vuoteen oli myös suurin (25–34-vuotiailla +10%, 35–44-vuotiailla +7%). Myös yli 54-vuotiaita sairauspäivärahan saajia oli vähintään 4 prosenttia vuoden 2019 joulukuuta enemmän.

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi edelleen marraskuusta selvästi (vähintään 57%) kaikissa ryhmissä. 25–34-vuotiaiden naisten ja 35–44-vuotiaiden miesten ryhmissä saajien määrä yli kaksinkertaistui.

Katso myös