Viikko 49 | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Viikko 49

Kategoriat: viikkokatsaus

Etuuksien saajat -sivulta löytyvät nyt kaikkien seurattujen etuuksien saajamäärät marraskuulta niin yleisesti kuin maakunnittain ja ikäryhmittäin.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä jatkoi kasvuaan ylittäen nyt jo yli 400 000 ruokakunnan rajan. Uusia ruokakuntia ei kuitenkaan tullut tuen piiriin enää yhtä paljon kuin aiemmin.

Myös perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi edelleen lokakuusta. Saajakotitalouksia oli marraskuussa 3 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Työttömyysturvan saajien määrä sen sijaan laski lokakuusta, mutta on edelleen huomattavasti (+18%) suurempi kuin viime vuonna.

Myös yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski hieman lokakuusta. Tuen saantioikeutta – samoin kuin koronakriisin vuoksi osaan muistakin työttömyysturvaehdoista tehtyjä muutoksia – jatkettiin tällä erää maaliskuun 2021 loppuun asti.

Sairauspäivärahassa saajien määrä pysytteli edelleen viime vuotta matalammalla tasolla, mutta oli hieman suurempi kuin lokakuussa.

Tartuntatautipäivärahaa sai marraskuussa ennätysmäärä saajia eli yli 4 600 henkilöä. Sitä on myös haettu viime viikkoina runsaasti. Viikolla 50 saapui yli 3 000 hakemusta ja sitä ennen viitenä viikkona kaikkina yli 2 000 hakemusta.

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen, perustoimeentulotuen ja sairauspäivärahan hakemusmäärissä on ollut edelleen normaalia viikottaista vaihtelua.

Tilanneseurannan karttakuvassa kuvataan saapuneiden tartuntatautipäivärahahakemusten määrän muutosta verraten kahta viimeisintä viikkoa niitä edeltäneisiin kahteen viikkoon. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä ei suoraan kuvaa epidemian etenemistä (ks. tarkemmin Aineiston ja mittarien kuvaus), mutta hakemusmäärien kehityksessä on kuitenkin havaittavissa selvää tartunta- ja altistumisryppäisiin liittyvää alueellista vaihtelua.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista maksettiin viikolla 49 noin 3 500 korvausta ja viikolla 50 noin 1 500 korvausta.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatutkimusten lukumäärät Koronatutkimukset-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu-sivulla.

Karttakuvio jossa esitetään maakuntatasolla tartuntatautipäivärahan kahden viikon hakemusmäärien viimeiseltä kahdelta viikolta ja niitä edeltäneiltä kahdelta viikolta

Katso myös