Viikko 47 | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Viikko 47

Kategoriat: viikkokatsaus

Etuuksien saajat -sivulta löytyvät kaikkien seurattujen etuuksien saajamäärät lokakuulta.

Sairauspäivärahaa lukuun ottamatta muissa etuuksissa oli lokakuussa enemmän saajia kuin vuotta aiemmin. Yleisen asumistuen, perustoimeentulotuen ja varsinkin tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi myös edelliskuusta. Katso tarkemmat analyysit maakunnittain ja ikäryhmittäin.

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen, perustoimeentulotuen ja sairauspäivärahan hakemusmäärissä on ollut edelleen normaalia viikottaista vaihtelua ja viikolla 47 hakemusten määrä kaikissa etuuksissa oli hyvin lähellä edellisvuoden vastaavan viikon hakemusmääriä.

Yrittäjien työmarkkinatukea on loka-marraskuussa hakenut viikottain hieman yli 300 henkilöä.

Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä kävi tähänastisessa huipussaan 2 500 hakemuksessa viikolla 45, minkä jälkeen hakemusten määrä hieman laski.

Tilanneseurannan karttakuvassa kuvataan saapuneiden tartuntatautipäivärahahakemusten määrän muutosta verraten kahta viimeisintä viikkoa niitä edeltäneisiin kahteen viikkoon. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä ei suoraan kuvaa epidemian etenemistä (ks. tarkemmin Aineiston ja mittarien kuvaus), mutta hakemusmäärien kehityksessä on kuitenkin havaittavissa selvää tartunta- ja altistumisryppäisiin liittyvää alueellista vaihtelua.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista maksettiin noin 2 000 korvausta molemmilla edellisillä viikoilla.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatutkimusten lukumäärät Koronatutkimukset-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu-sivulla.

Karttakuvio jossa esitetään maakuntatasolla tartuntatautipäivärahan kahden viikon hakemusmäärien viimeiseltä kahdelta viikolta ja niitä edeltäneiltä kahdelta viikolta

Katso myös