Siirry sisältöön

Etuuksien saajat marraskuussa

Kategoriat: kuukausikatsaus

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelleen lokakuusta kahdella prosentilla, mutta on edelleen huomattavasti (+18%) suurempi kuin viime vuonna.

Yrittäjien työmarkkinatukea sai hieman harvempi kuin edelliskuussa, mutta edelleen lähes 21 000 henkilöä.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä jatkoi kasvuaan ja nousi ensimmäistä kertaa yli 400 000 ruokakunnan, mikä on yli 30 000 ruokakuntaa enemmän kuin edellisvuoden marraskuussa.

Myös perustoimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi edelleen lokakuusta, mutta ero viime vuoden vastaavan ajankohdan saajamääriin pysyi melko pienenä (+3%).

Sairauspäivärahan saajien määrä kasvoi hieman lokakuusta, mutta pysytteli edelleen selvästi viime vuotta alemmalla tasolla.

Tartuntatautipäivärahaa maksettiin marraskuussa yli 4 600 henkilölle eli useammalle kuin koskaan aikaisemmin kuukauden aikana.

Väliaikaista epidemiatukea maksettiin marraskuussa vielä kahdelle henkilölle.

Etuuksien saajat marraskuussa 2020
saajat ero vuodentakaiseen (marraskuu 2019) ero viime kuuhun (lokakuu 2020)
ero (%) ero (kpl) ero (%) ero (kpl)
Työttömyysturva (kaikki saajat) 236074 +18,1 +36131 -2 -4712
Työttömyysturva (uudet saajat) 5661 -16,9 -1154 -8,7 -542
Työttömyysturva (aiemmin tukea saaneet) 209509 +8,5 +16381 -1,8 -3902
Yrittäjien työmarkkinatuki 20904 -1,3 -268
Yleinen asumistuki (kaikki saajaruokakunnat) 402299 +8,1 +30084 +0,7 +2959
Yleinen asumistuki (uudet saajaruokakunnat) 9092 -14,6 -1549 -36,8 -5303
Yleinen asumistuki (aiemmin tukea saaneet ruokakunnat) 393207 +8,7 +31633 +2,1 +8262
Perustoimeentulotuki (kaikki saajat) 211059 +1,9 +3895 +2,8 +5667
Perustoimeentulotuki (uudet saajat) 9172 -3,2 -299 +2,6 +232
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet) 201887 +2,1 +4194 +2,8 +5435
Perustoimeentulotuki (kaikki saajakotitaloudet) 140695 +3,3 +4496 +2,3 +3121
Perustoimeentulotuki (uudet saajakotitaloudet) 7021 -2,4 -175 +1,2 +80
Perustoimeentulotuki (aiemmin tukea saaneet kotitaloudet) 133674 +3,6 +4671 +2,3 +3041
Sairauspäiväraha (kaikki saajat) 52150 -8,1 -4598 +4,1 +2073
Tartuntatautipäiväraha (kaikki saajat) 4629 +35507,7 +4616 +53,3 +1610

Saajat maakunnittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski edelleen lokakuusta kaikissa maakunnissa. Eniten laskua (-3,4%) oli Etelä-Karjalan ja Kainuun maakunnissa. Ainoastaan Kainuussa saajia oli myös edellisvuotta vähemmän, kuten oli jo lokakuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski muissa maakunnissa, paitsi Lapissa, jossa se pysyi ennallaan, ja Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa, jossa se hieman kasvoi.

Perustoimeentulotuen saajakotitalouksien määrä kasvoi edelliskuusta muissa maakunnissa Etelä-Pohjanmaata lukuun ottamatta. Suurinta kasvu oli Satakunnassa (+5%) ja Pohjanmaan maakunnassa (+4,6%). Edellisvuotta vähemmän saajakotitalouksia oli Kainuussa, Etelä-Savossa, Kymenlaaksossa, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa.

Sairauspäivärahan saajia oli suurimmassa osassa maakuntia edelleen edellisvuotta vähemmän. Kuitenkin Etelä-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa saajia oli marraskuussa viime vuotta enemmän. Samoissa maakunnissa kasvu edelliskuusta oli niin ikään suurinta (+15%).

Tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi selvästi kaikissa maakunnissa lokakuusta. Erityisen voimakasta kasvu oli Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnissa, joissa tartuntatautipäivärahan saajien määrä kasvoi yli 150 prosenttia.

Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrässä oli pientä kasvua kaikissa muissa maakunnissa paitsi Kainuussa, jossa myös ero viime vuoteen oli pienin (+1,7%). Suurin ero (+11,4%) viime vuoteen oli Uudellamaalla.

Saajat sukupuolittain ja ikäluokittain

Työttömyysturvan saajien määrä laski lokakuusta melko tasaisesti kaikissa ryhmissä. Kaikissa ryhmissä saajia oli kuitenkin vähintään 11 prosenttia viime vuotta enemmän. Ero viime vuoteen oli suurin yli 54-vuotiaiden joukossa, jossa saajia oli miesten ryhmässä 30,1 ja naisten ryhmässä 28,6 prosenttia enemmän kuin viime vuoden marraskuussa.

Yrittäjien työmarkkinatuen saajien määrä laski edelliskuusta muissa ryhmissä paitsi alle 25-vuotiaiden (+8,1%), 25–34-vuotiaiden (+1%) naisten joukossa. Yli 54-vuotiaiden naisten ja 25–34-vuotiaiden miesten joukossa saajamäärä pysyi lähes ennallaan. Eniten saajamäärä laski alle 25-vuotiaiden miesten joukossa (-7,3%).

Perustoimeentulotuen saajien määrä kasvoi edelliskuusta tasaisesti (n. 3%) kaikissa ikäryhmissä. Yli 44-vuotiaiden naisten ja 45–54-vuotiaiden miesten joukossa saajia oli hieman vähemmän ja muissa hieman enemmän kuin viime vuoden marraskuussa. 25–44-vuotiaiden miesten ryhmissä saajia oli yli 5 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Sairauspäivärahan saajia oli kaikissa ikäryhmissä edelliskuuta enemmän, mutta viime vuotta vähemmän.

Tartuntatautipäivärahan saajia oli selvästi lokakuuta enemmän kaikissa ryhmissä. Pienintä kasvu oli 25–34-vuotiaiden naisten (+35,9%) ja suurinta alle 25-vuotiaiden miesten (+72,3%) joukossa.

Katso myös