Viikko 45 | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Viikko 45

Kategoriat: viikkokatsaus

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat olleet parin viikon ajan hieman viime vuoden tasoa korkeammalla ja muuten niissä on ollut normaalia viikottaista vaihtelua.

Sairauspäivärahahakemusten määrä on pysytellyt edelleen selvästi viime vuotta matalammalla tasolla.

Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä nousi jälleen uusiin ennätyslukemiin viikolla 45, jolloin hakemuksia jätettiin yli 2 000. Hakemuksia on jätetty aiempaa enemmän kaikissa ikäluokissa.

Tilanneseurannan karttakuvassa kuvataan saapuneiden tartuntatautipäivärahahakemusten määrän muutosta verraten kahta viimeisintä viikkoa niitä edeltäneisiin kahteen viikkoon. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä ei suoraan kuvaa epidemian etenemistä (ks. tarkemmin Aineiston ja mittarien kuvaus), mutta hakemusmäärien kehityksessä on kuitenkin havaittavissa selvää tartunta- ja altistumisryppäisiin liittyvää alueellista vaihtelua.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista maksettujen korvausten määrä on pysynyt melko tasaisena viikon 41 huipun jälkeen. Tutkimukset on nyt jaoteltu tarkemmin kolmeen ryhmään: antigeenitutkimuksiin, nukleiinihappotutkimus ja vasta-ainetesteihin.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatutkimusten lukumäärät Koronatestit-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu-sivulla.

Karttakuvio jossa esitetään maakuntatasolla tartuntatautipäivärahan kahden viikon hakemusmäärien viimeiseltä kahdelta viikolta ja niitä edeltäneiltä kahdelta viikolta