Viikko 43 | Kelan koronamittarit Siirry sisältöön

Viikko 43

Kategoriat: viikkokatsaus

Työttömyysturvan, yleisen asumistuen ja perustoimeentulotuen hakemusmäärät ovat pysytelleet hyvin lähellä viime vuoden tasoa ja niissä on ollut normaalia viikottaista vaihtelua.

Sairauspäivärahahakemuksia on jätetty hieman viime vuotta vähemmän jo useana viikkona peräkkäin.

Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä nousi ennätyslukemiin viikolla 42, jolloin hakemuksia jätettiin noin 1 400. Erityisesti nuoret ovat hakeneet tartuntatautipäivärahaa selvästi viime kevättä enemmän. Viime aikoina myös erityisesti Etelä- ja Keski-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Itä-Suomen maakunnissa on ollut tarvetta tartuntatautipäivärahalle selvästi aiempaa enemmän.

Nostimmekin tilanneseurantaan uuden karttakuvan, jossa kuvataan saapuneiden tartuntatautipäivärahahakemusten määrän muutosta verraten kahta viimeisintä viikkoa niitä edeltäneisiin kahteen viikkoon. Tartuntatautipäivärahahakemusten määrä ei suoraan kuvaa epidemian etenemistä (ks. tarkemmin Aineiston ja mittarien kuvaus), mutta hakemusmäärien kehityksessä on kuitenkin havaittavissa selvää tartunta- ja altistumisryppäisiin liittyvää alueellista vaihtelua.

Yksityisen terveydenhuollon koronavirustutkimuksista maksettujen korvausten määrä on jälleen tasaantunut viikon 41 huipun jälkeen.

Katso ajantasaiset maakunta- ja ikäryhmäkohtaiset tiedot Etuushakemukset- ja Etuuksien saajat-sivuilta. Lääkekorvausten oma tilanneseuranta löytyy Lääkekorvaukset-sivulla, Kelan korvaamien yksityisen terveydenhuollon koronatestien lukumäärät Koronatestit-sivulla ja Kelan asiakaspalveluun liittyvää tietoa Asiakaspalvelu-sivulla.

Karttakuvio jossa esitetään maakuntatasolla tartuntatautipäivärahan kahden viikon hakemusmäärien viimeiseltä kahdelta viikolta ja niitä edeltäneiltä kahdelta viikolta